BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryl Bronisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki)
Title
Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw
The Impact of Standard Audit File-Tax on the Company's Accounting System
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 27-36, bibl.8 poz.
Keyword
Ewidencja księgowa, Jednolity plik kontrolny, Rachunkowość
Accounting records, Standard Audit File-Tax, Accounting
Note
JEL Classification: M83 , M41 , M42
streszcz., summ.
Abstract
Jednolity plik kontrolny jest nowym obowiązkiem, jaki przedsiębiorstwa muszą spełnić w rozliczeniach z organami skarbowymi. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że jednolity plik kontrolny dość istotnie wpływa na system rachunkowości przedsiębiorstw. Oddziałuje on nie tylko na ewidencję, ale również na informatyzację rachunkowości przedsiębiorstw oraz rewizję finansową. W prowadzonych badaniach wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz dedukcję i syntezę.(abstrakt oryginalny)

Standard Audit File-Tax is a new requirement, which the company has to meet in different settlements with the tax authorities. The aim of the article is to present the analysis of the Standard Audit File-Tax impact on the company's accounting system. The analysis shows that the Standard Audit File-Tax has a significant impact on the company's accounting system. It affects both the accounting records and the computerization of corporate accounting and auditing. In this study, an analysis of regulations, deduction and synthesis were used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aleszczyk, J. (2011). Rachunkowość finansowa od podstaw. Poznań: Zysk i S-ka.
  2. Gabrusewicz, W. (red.) (2010). Audyt sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
  3. Samelak, J. (2009). Rachunkowość finansowa. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
  4. Szczypa, P. (red.) (2016). Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyk. Warszawa: CeDeWu.
  5. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
  6. Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613, z późn. zm.
  7. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710, z późn. zm.
  8. www.mf.gov.pl (10.03.2017).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu