BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burchart Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Rachunkowości)
Title
Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
Deferred Income Tax on Lease Agreements
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 37-49, tab., bibl.18 poz.
Keyword
Umowa leasingowa, Leasing finansowy, Aktywa
Leasing contract, Financial lease, Assets
Note
JEL Classification: M41
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano procedurę identyfikacji, wyceny, księgowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego mającego źródło w umowach leasingowych. Większość zawieranych umów leasingowych jest dla celów podatkowych klasyfikowana jako leasing operacyjny, ale dla celów bilansowych jako leasing finansowy. W tej sytuacji powstaje odroczony podatek dochodowy, który w przedsiębiorstwach podlegających obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych musi być wyceniony, zaksięgowany i zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym. Proces ten jest trudny i skomplikowany, co potwierdza zaprezentowany w artykule przykład.(abstrakt oryginalny)

The article presents the procedure for the identification, valuation, accounting and presentation of financial statements, deferred income tax having a source in the lease agreements. Most of the agreements of lease is classified for tax purposes as operating leases, but for the purposes of the balance sheet as a finance lease. This situation raises the deferred income tax, which companies subject to mandatory audit of financial statements, must be priced, booked and presented in the financial statements. This process is difficult and complicated, which confirms the example presented in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fijałkowski, W. (2005). Odroczony podatek dochodowy. [W:] T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa (s. 480-520). Warszawa: PWN.
 2. Gabrusewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 3. Jędrysik, P. (2012). Leasing w prawie podatkowym i bilansowym. Pobrane z: http://kancelariepodatkowe. pl/artykuly/leasing-w-prawie-podatkowym-i-bilansowym.html (5.11.2016).
 4. Kamieniecka, M. (2009). Aktywa z odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), 87-98.
 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy. Dz.Urz.Min.Fin. 2010, nr 7, poz. 31.
 6. Księgowe i bilansowe ujęcie odroczonego podatku dochodowego. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, 23 (383), 20-25. Pobrane z: http://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,85,182394,ksiego we-i-bilansowe-ujecie-odroczonego-podatku-dochodowego.html (5.11.2016).
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 Podatek dochodowy. Dz.Urz. UE L 2008, nr 320/1.
 8. Odroczony podatek dochodowy (2010). Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, 3 (686), 64-71.
 9. Odroczony podatek dochodowy (2013). Pobrane z: http://emsr.pl/tematyka-publikacji/odroczony- -podatek-dochodowy (5.11.2016).
 10. Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniach finansowych. Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości, 4 (388), 18-24. Pobrane z: http://www.vademecumksiegowego. pl/artykul_narzedziowa,605,0,7998,odroczony-podatek-dochodowy-przyumowie- leasingu.html (5.11.2016).
 11. Olchowicz, I. (2003). Rachunkowość podatkowa. Warszawa: Difin.
 12. Pokojska, A. (2008). Przy umowach leasingowych trzeba ustalić podatek odroczony. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/4914,przy-umowach-leasingu-trzeba-ustalic- -podatek-odroczony.html (5.11.2016).
 13. Polewska, A. (2014). Powstanie podatku odroczonego przy umowach leasingowych. Pobrane z: http://www.taxfin.pl/artykul,2405,Powstanie_podatku_odroczonego_przy_umowach_leasingowych. html (5.11.2016).
 14. Trzpioła, K. (2014). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy prezentować w szyku rozwartym. Pobrane z: http://emsr.pl/e-letter/aktywa-z-tytulu-odroczonego-podatku- -dochodowego-nalezy-prezentowac-w-szyku-rozwartym (5.11.2016).
 15. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
 16. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 17. Zabrocka, H. (2013). Rozliczenie odroczonego podatku dochodowego w leasingu. Pobrane z: http:// ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ksiegi-rachunkowe/725958,Rozliczanie-odroczonego-po datku-dochodowego-w-leasingu.html (5.11.2016).
 18. Ziomek, B. (2014). Leasing - jak prawidłowo księgować i rozliczać podatkowo. Pobrane z: http:// ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/304508,2,Leasing-jak-prawi dlowo-ksiegowac-i-rozliczac-podatkowo.html (23.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu