BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peretiatkowicz Lidia Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtas Michał (EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa)
Title
Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych
Principles of Allocating Profit to a Permanent Establishment Taking Into Account the Context of Transfer Pricing
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 181-188, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Ceny transferowe, Transfer rezydencji podatkowej, Optymalizacja podatkowa, Obszary problemowe
International enterprise, Transfer pricing, Acquiring tax residency, Tax optimization, Problem areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu - Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji podatkowych, związanych z alokacją zysków do zagranicznego zakładu w powiązaniu z zasadami dotyczącymi sporządzania dokumentacji cen transferowych. Metodologia badania - Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza przepisów prawa. Wynik - Zaprezentowano obszary problemowe związane z opodatkowaniem dochodów zakładu, będące skutkiem dokonania alokacji zysków do zakładu na postawie podejścia "odrębnego funkcjonalnie podmiotu". Oryginalność/wartość - W artykule zaprezentowano przenikanie się zasad wynikających z alokacji zysku do zakładu uregulowanych MK OECD oraz zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present tax consequences of the attribution profits to the permanent establishment in the context of transfer pricing Design/Methodology/approach - Study of subject literature, jurisprudence and analysis of law. Findings - The analysis shows the problem areas related to the taxation of the permanent establishment's income, as a result of allocation of profits to the permanent establishment Originality/value - The article presents relation between the allocation of profits to the permanent establishment regulated by the OECD MTC and the principles of preparation od transfer pricing documentation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bany, K. (2016). Modelowa konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
  3. Jamroży, M. (2012). Rozliczanie strat zagranicznego zakładu w państwie rezydencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 323-334.
  4. Lipniewicz, R. (2017). Podatkowy zakład zagraniczny, Koncepcja i funkcjonowanie. Warszawa. Wolters Kluwer.
  5. Nykiel, W., Zalasiński, A. (red.) (2014). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
  6. OECD (2010). 2010 report on the attribution of profits to permanent establishments.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu