BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewski Bartosz (Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie)
Title
Logistics Centres of Eastern Poland in the Pan-European Transport Corridor No. 2
Centra logistyczne Polski Wschodniej w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 219-228, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Centra logistyczne, Korytarz transportowy, Infrastruktura transportu
Logistic centres, Transport coridor, Transport infrastructure
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II. Analizę charakteru, funkcjonalności i rodzajów centrum logistycznego zakończono wyprowadzeniem przez autora własnej definicji centrum logistycznego. W artykule opisano inwestycje transportowe we wschodniej części Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II oraz wskazano na zagrożenia, np. konkurencję za wschodnią granicą ze strony centrów logistycznych lokalizowanych na Białorusi, które mogą przechwytywać ruch towarowy z Rosji i Chin.(abstrakt autora)

Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the No. 2 Pan-European Transport Corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their potential on the example of eastern Poland's No. 2. Pan-European Transport Corridor's area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author to derive his own definition of a logistical centre.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banak, M. (2011). Siedlce i Łosice jako potencjalne centra logistyczne na Mazowszu. Kwartalnik Celny, 2 (13).
 2. Banak, M., Brdulak, J., Krysiuk, C., Pawlak, P. (2014). Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce. Warszawa: ITS.
 3. Brdulak, J. (1989). Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski. Warszawa: SGPiS.
 4. Brdulak, J. (1995). Projekt organizacyjno-ekonomiczny infrastruktury technicznej makroregionu województw bialsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i tarnobrzeskiego. Warszawa: Bizant.
 5. Brdulak, J., Kucharuk, T., Piekarzewska, H. (1996). Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza. Warszawa: SGH.
 6. Brdulak, J., Zakrzewski, B. (2008). Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne. Transport Samochodowy, 4, 26-37.
 7. Brdulak, J., Zakrzewski, B. (2013). Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Warszawa: ITS.
 8. Brdulak, J., Zakrzewski, B. (2013). Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres. Archives of Transport, 27-28 (3-4), 25-43.
 9. Fechner, I., Szyszka, G. (2006). Centra logistyczne jako element integracji regionów. In: B. Liberadzki, L. Mindur (eds.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: ITEE.
 10. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. (2011). The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 5, 395-400.
 11. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. (2015). European Establishing a Framework for Maritime Spatial Planning. In: A. Weintrit, T. Neumann (eds.), Information, Communication and Environment. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (pp. 135-138). CRC Press/Balkema.
 12. Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z. (2015). Information and Communication Technologies in the Area with a Complex Spatial Structure. In: A. Weintrit, T. Neumann (eds.), Information, Communication and Environment. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (pp. 131-134). CRC Press/ Balkema
 13. Paprocki, W. (2003). Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych. Warszawa: Komitet Transportu PAN.
 14. Przybylski, R. (2015). Białoruska strategia logistyczna. Przewoźnik, 4 (43), 36-37.
 15. Skowron-Grabowska, B. (2010). Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. Warszawa: PWE
 16. Zakrzewski, B. (2007). Międzynarodowe korytarze transportowe w Polsce. Kwartalnik Celny, 2 (2), 12-14.
 17. Zakrzewski, B. (2008). Wizja centrum logistycznego w Małaszewiczach. Kwartalnik Celny, 1 (3), 14-16.
 18. Zakrzewski, B. (2008). Sieć drogowa północnej Lubelszczyzny. Kwartalnik Celny, 3 (5), 21-24.
 19. Zakrzewski, B. (2008). Projekt organizacyjny centrum logistycznego w Małaszewiczach. Biuletyn Informacyjny ITS, 3, 26-34.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu