BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaskanis Adrianna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zastosowanie DLOQ do badania organizacji uczących się w Polsce - adaptacja kulturowa i analiza statystyczna polskiej wersji językowej kwestionariusza
How to Build Learning Organizations in Poland : Cross-Cultural Adaptation and Statistical Verification of the Polish Language Version of the Dimensions of a Learning Organization Questionnaire (DLOQ) for Studying Learning Organizations in Poland
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 2, s. 127-147, rys., tab., aneksy, bibliogr. 46 poz.
Keyword
Organizacje uczące się, Analiza statystyczna, Badania statystyczne
Learning organisations, Statistical analysis, Statistical surveys
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procesu i wyników adaptacji kulturowej oraz analizy statystycznej narzędzia diagnozującego organizacje uczące się - Dimensions of a Learning Organization Questionnaire (DLOQ). W wyniku adaptacji kulturowej narzędzia oraz weryfikacji rzetelności i własności psychometrycznych jego polskiej wersji językowej stwierdzono, że może być on stosowany do diagnozowania organizacji w Polsce pod kątem uczenia się. Artykuł pokazuje jedno z praktycznych zastosowań koncepcji organizacji uczącej się oraz wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania rozpoznawalnego na szeroką skalę tego narzędzia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the process and the results of cross-cultural adaptation and statistical analysis of a learning organization diagnostic tool-Dimensions of a Learning Organization Questionnaire (DLOQ). As a result of the tool's cross-cultural adaption as well as statistical analysis, the reliability, validity, and psychometric properties of the Polish language version of the DLOQ have been confirmed. Therefore, the Polish DLOQ can serve to diagnose the learning processes in organizations in Poland. The article shows a practical application of the concept of a learning organization and indicates the benefits stemming from application of this widely recognizable tool. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Basim H. N., Sesen H., Korkmazyurek H. (2007), A Turkish Translation, Validity and Reliability Study of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire, World Applied Sciences Journal, nr 2 (4), s. 368-374.
 2. Bedyńska S., Książek M. (2013), Statystyczny Drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 3. Brislin R. W. (1986), The wording and translation of research instruments, w Lonner W. J., Berry J. W. (red.), Field methods in cross-cultural research, Thousand Oaks, Sage Publications.
 4. Brislin R. W., Lonner W. J., Thorndike R. M (1973), Cross-Cultural Research Methods, New York, John Wiley&Sons Publications.
 5. Dirani K. M. (2009), Measuring the learning organization culture, organizational commitment and job satisfaction in the Lebanese banking sector, Human Resource Development International, nr 12, s. 189-208.
 6. Dirani K. M. (2013), Does Theory Travel?: Dimensions of the Learning Organization Culture Relevant to the Lebanese Culture, Advances in Developing Human Resources, vol. 15, nr 2, s. 177-192.
 7. Dymock D. (2003), Developing a Culture of Learning in a Changing Industrial Climate: An Australian Case Study, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, nr 2, s. 182-195.
 8. Ellinger A. D., Ellinger A. E., Yang B., Howton S. W. (2003), Making the Business Case for the Learning Organization Concept, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, nr 2, s. 163-172.
 9. Ellinger A. D., Ellinger A. E., Yang B., Howton S. W. (2002), The relationship between the learning organization concept and firms' financial performance: An empirical assessment, Human Resource Development Quarterly, vol. 13, nr 1, s. 5-22.
 10. Epstein J., Santo R. M., Guillemin F. (2015), A review of guidelines for cross-cultural adaptation of questionnaires could not bring out a consensus, Journal of Clinical Epidemiology, nr 68, s. 435-441.
 11. Field A. (2005), Discovering Statistics Using SPSS, London, Sage Publications.
 12. Hasson H., Tafvelin S., von Thiele Schwarz U. (2013), Comparing Employees and Managers' Perceptions of Organizational Learning, Health and Work Performance, Advances in Developing Human Resources, vol. 15, nr 2, s. 163-176.
 13. Hernandez M. H. (2003), Assessing tacit knowledge transfer and dimensions of a learning environment in Colombian businesses, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, nr 2, s. 215-221.
 14. Jamali D., Sidani Y., Zouein C. (2009), The learning organization: tracking progress in a developing country: A comparative analysis using the DLOQ, The Learning Organization, vol. 16, nr 2, s. 103-121.
 15. Kim Y. S., Marsick V. J. (2013), Using the DLOQ to Support Learning in Republic of Korea SMEs, Advances in Developing Human Resources, vol. 15, nr 2, s. 207-221.
 16. Lang S. (2013), A study of Leadership Style and Learning Organization in Candia Bank Plc, Phonom Penh, Cambodia, Public Administration in the Time of Regional Change (ICPM 2013), Atlanta, materiały pokonferencyjne.
 17. Leufvén M., Vitrakoti R., Bergström A., Ashish K. C., Målqvist M. (2015), Dimensions of Learning Organizations Questionnaire (DLOQ) in a low-resource health care setting in Nepal, Health Research Policy and Systems, vol. 13, nr 6, s. 1-8.
 18. Lien B. Y., Hung R. Y., Yang B., Li M. (2006), Is the learning organization a valid concept in the Taiwanese context?, International Journal of Manpower, vol. 27, nr 2, s. 189-203.
 19. Mahseredjian A., Karkoulian S., Messarra L. (2011), Leadership Styles Correlate of Learning Organization in a Non-Western Culture, The Business Review, vol. 17, nr 2, s. 269-277.
 20. Maria R. F. (2003), Innovation and Organizational Learning Culture in the Malaysian Public Sector, Advances in Developing Human Resources, nr 4, s. 205-214.
 21. Marsick V. J., Watkins K. E. (2003), Demonstrating the Value of an Organization's Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, nr 2, s. 132-151.
 22. Mbassana M. E. (2014), Validating the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) in the Rwandan Context, European Journal of Business, Economics and Accountancy, vol. 2, nr 2, s. 15-26.
 23. McHargue S. (2003), Learning for performance in nonprofit organizations, Advances in Developing Human Resources, nr 5, s. 196-204.
 24. Milton J. (2003), Professional Associations as Learning Systems: Learning + Strategy + Action = Strategic Learning, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, nr 2, s. 173-181.
 25. Moilanen R. (2001), Diagnostic tools for learning organizations, The Learning Organization, vol. 8, nr 1, s. 6-20.
 26. Nazari K., Pihie Z. A. L. (2012), Assessing Learning Organization Dimensions and Demographic Factors in Technical and Vocational Colleges in Iran, International Journal of Business and Social Science, vol. 3, nr 3, s. 210-219.
 27. O'Neil J. (2013), Participant's guide for Interpreting Results of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire, Advances in Developing Human Resources, nr 5 (2), s. 132-151.
 28. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T. (1998), The Learning Company: a Strategy for sustainable Development, London, McGraw-Hill.
 29. Selden G. (1998), Dimensions of the learning organization in family-run businesses, Niepublikowna rozprawa doktorska, Ateny, University of Georgia.
 30. Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC.
 31. Sharifirad M. S. (2011), The Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ): A cross-cultural validation in an Iranian context, International Journal of Manpower, vol. 32, nr 5/6, s. 661-676.
 32. Song J. H., Chermack T. J. (2008), Assessing the psychometric properties of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire in the Korean business context, International Journal of Training and Development, vol. 12, nr 2, s. 87-99.
 33. Song J. H., Chermack T. J., Kim W. (2013), An Analysis and Synthesis of DLOQ-Based Learning Organization Research, Advances in Developing Human Resources, vol. 15, nr 2, s. 222-239.
 34. Song J. H., Joo B. B., Chermack T. J. (2009), The Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ): A Validation Study in a Korean Context, Human Resource Development Quarterly, vol. 20, nr 1, s. 43-64.
 35. Song J. H., Kim J. Y., Chermack T. J., Yang B. (2008), Cross Cultural Perspectives of the Learning Organization: Assessing the Validity and Reliability of the DLOQ in Korea, referat wygłoszony na Academy of Human Resource Development International Research Conference in the Americas, Panama City, Floryda, USA.
 36. Stothard C., Talbot S., Drobnjak M., Fischer T. (2013), Using the DLOQ in a Military Context: Culture Trumps Strategy, Advances in Developing Human Resources, vol. 15, nr 2, s. 193-206.
 37. Tsang E. W. (1997), Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research, Human Relations, vol. 50, nr 1, s. 73-89.
 38. Wang X., Yang B., McLean G. N. (2007), Influence of demographic factors and ownership type upon organizational learning culture in Chinese enterprises, International Journal of Training and Development, vol. 11, nr 3, s. 154-165.
 39. Watkins K. E., Marsick V. J. (1997), Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (Survey), Warwick, Partners for the Learning Organization.
 40. Watkins K. E., Marsick V. J. (1993), Sculpting the Learning Organization: Lessons in the Art and Science of Systematic Change, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
 41. Watkins K. E., O'Neil J. (2013), The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (the DLOQ): A Nontechnical Manual, Advances in Developing Human Resources, nr 15 (2), s. 133-147.
 42. Weber M. (2004), Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
 43. Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2011), Statystyka: Od teorii do praktyki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 44. Yang B. (2003), Identifying Valid and Reliable Measures for Dimensions of a Learning Culture, Advances in Developing Human Resources, vol. 5, nr 2, s. 152-162.
 45. Yang B., Watkins K. E., Marsick V. J. (1998), Examining Construct Validity of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. w Torraco R. J. (red.), Academy of Human Resource Development Conference Proceedings, Baton Rouge, Louisiana, USA, s. 83-90.
 46. Zhang D., Zhang Z., Yang B. (2004), Learning organization in mainland China: empirical research on its application to Chinese state-owned enterprises, International Journal of Training and Development, vol. 8, nr 4, s. 258-273.
Cited by
Show
ISSN
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu