BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopka Jolanta (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Różnorodność i tolerancja w społeczeństwach współczesnych
Diversity and Tolerance In Contemporary Societies
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 9-18, bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Keyword
Społeczeństwo, Zarządzanie różnorodnością
Society, Diversity management
Note
summ.
Abstract
Wszelkie analizy dotyczące społeczeństw muszą opierać się na badaniu ich różnorodności, stanowiącej immanentną cechę życia społecznego. Z tego założenia nie wynika jednakże ani charakter, poziom czy dynamika tej złożoności, wyznaczanej przez różnorodność ludzi i tworzonych przez nich form życia zbiorowego. Dopiero poznanie tych elementów, a zwłaszcza istotnych zmiennych różnicujących struktury społeczne i mechanizmy w nich zachodzące pozwala zrozumieć społeczną, kulturową rzeczywistość. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to issue the reflection on contemporary societies and ambiguity of interpretation of the phenomena of globalization, individualism, pragmatism, technicisation on the axionarmative order. Social differentiation is no a mere interpretation of the progress of time and the development of human societies, because it is multi-dimensional phenomena. The differences which are not recorded of causative power but being awarded may or may not inspire other actions. The authoress rises important question to what extent attitudes towards diversity, oscillating between acceptance and indifference - and even hostility affect the development of tolerance, and what forms of tolerance appears in postmodern societies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bauman Z. (1995), Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń.
  2. Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, Warszawa.
  3. Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa.
  4. Kopka J. (1992), Tolerancyjni, nietolerancyjni, obojętni, UŁ, Łódź.
  5. Kopka J. (2009), Czy tolerancja jest konieczna w zobojętniałym świecie?, "Keryks", Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny, VIII.
  6. Kopka J. (2014), Moralność przeszkodą czy ratunkiem dla współczesnego człowieka? Opis stanu i analiza przemian, (w:) (red.) Walczak-Duraj D., Mariański J., Ład aksjonormatywny w okresie kryzysu, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 48, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  7. Sareło Z. (1998), Postmodernizm w pigułce, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu