BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rovenchak Ivan (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Stetskyi Vasyl (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Tymchuk Oryslava (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Title
Geo-Cultural Research of Religious Education in Western Ukrainian Borderland
Source
Journal of Geography, Politics and Society, 2017, nr 7(2), s. 64-72, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Socio-Economic Issues of Ukrainian West Borderland
Keyword
Organizacja, Religia, Kościół w społeczeństwie, Edukacja
Organisation, Religion, Church in society, Education
Note
summ.
Country
Zachodnia Ukraina
Western Ukraine
Abstract
It has become apparent that there's a need to conduct a study on religious education. I've conducted just such a study of the historical aspects of religious education of the Western region of Ukraine. As a result I've done an analysis of the spatial distribution of religious educational institutions in the western Ukrainian borderland. I've investigated the locations of higher religious educational institutions and various denominations and movements in the region. After much considerations, facts were made available regarding the distribution of religious schools in the Western region, in terms of denominations within their areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Sutton J., 1994, Religious Education in Contemporary Ukraine: Some Courses of Study Analysed, Religion, State and Society, 22(2), 209-235.
 2. Вища Духовна Семінарія святого Йосифа Львівської Архідієцезії, http://rks.lviv.ua/ [22.01.2017].
 3. Державна служба статистики України, www.ukrstat.gov.ua/ [22.01.2017].
 4. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2016 року, http://data.gov.ua/dataset/ resource/ [22.01.2017].
 5. Кучабський О.Г., 2000, Релігійна сфера обласного регіону: трансформація і територіальна організація (на матеріалах Львівської області), PhD typescript: ЛНУ ім. Івана Франка, Львів.
 6. Львівська православна богословська академія, http://lpba. org.ua/ [22.01.2017].
 7. Патійчук В.О., 1998, Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області): PhD typescript: Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк.
 8. Ровенчак І.І., 2008, Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, Львів.
 9. Стецький В.В., 2015, Освітній простір, географія освіти, суспільно-географічні дослідження обласних освітніх систем України, [in:] О.І. Шаблій (eds), Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, ЛНУ ім. Іван Франка, Львів, 270-281.
 10. Теологічний інститут імені Святого Архієпископа Йосипа Більчевського Львівської Архідієцезії латинського обряду, http://www.itlviv.org.ua/ [22.01.2017].
 11. Український католицький університет, http://ucu.edu.ua/[22.01.2017].
 12. Федорів Ю., 2007, Історія церкви в Україні, Вид-во "Свічадо", Львів.
 13. Шаблій О.І. 2000, Географія релігії, [in:] Соціально-економічна географія України, Світ, Львів, 457-474.
 14. Шевчук Л.Т., 1999, Сакральна географія, Світ, Львів
Cited by
Show
ISSN
2451-2249
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.17.016.6632
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu