BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prymon Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Klienci transakcyjni i lojalni w strategicznym zarządzaniu relacjami
Transactional and Loyal Customers in Strategic Relationship Management
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 361-373, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Lojalność klientów, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Relacje z klientami
Customer loyalty, Customer Relationship Management (CRM), Relationships with customers
Note
JEL Classification: M-10, M-33
streszcz., summ., rez.
Abstract
Artykuł jest próbą krytycznej analizy pewnych przesłanek, na których opiera się strategiczne zarządzanie relacjami. Na początku artykułu przedstawiono związek pomiędzy marketingiem relacyjnym, zarządzaniem relacjami, CRM oraz ABM. Jako podstawowe kategorie wspólne dla tych koncepcji zarządzania przyjęto kategorie klientów transakcyjnych i lojalnych. Omówiono stereotypy związane z tymi kategoriami. W następnej części ujęto typowe modele kształtowania lojalności klientów przez satysfakcję klientów. W końcowej części przedstawiono komentarz dotyczący stereotypu w zakresie zyskowności klientów lojalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt of critical analysis of some premises upon which strategic relationship management is based. At the beginning, the link between relationship marketing, relationship management, CRM, and ABM is explained. An author considers transactional and loyal clients as basic categories for those concepts. Some stereotypes concerned with both categories are shown. Next part of the article covers popular models of creating customer loyalty through customer satisfaction. The final part contains some comments on the stereotypes concerning profitability of loyal customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler L. (1966), Symbiotic Marketing, "Harvard Business Review", November - December.
 2. Business Dictionary (2016), http://www.businessdictionary.com/definition /customer-satisfaction.html [dostep: 15.11.2016].
 3. Arndt J. (1979), Toward the Concept of Domesticated Markets, "Journal of Marketing", Vol. 43.
 4. Berkovitz E.N., Crane F., Kerin R., Hatley S., Rudelius W. (1994), Marketing, Irwin, Boston.
 5. Berry L. (1983), Relationship Marketing, (w:) Berry L.L., Shostack L., Upah G., Emerging Perspectives on Service Marketing, AMA, Chicago.
 6. Deng W.J., Yeh M.L, Sung M.L. (2013), A customer satisfaction index model for international tourist hotels: Integrating consumption emotions into American Customer Satisfaction Index, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 35.
 7. Dodge H.R., Fullerton S.D., Rink D.R. (1983), Marketing Research, Bell and Howell Company, Columbus.
 8. Five Account - Based Marketing Myths to Forget in 2017 (2017), -e-Marketer, https://emarketer.com/Article/Five-Account-Based-Marketing-MythsForget-2017/31 [dostęp: 31.12.2016].
 9. Fornell C. (1992), A national customer satisfaction barometer: The Swedish experience, "Journal of Marketing", Vol. 56.
 10. Fornell C., Mithas S., Morgesso S.V., Krishan M.S. (2006), Customer satisfaction and stock prices: high return,low risk, "Journal of Marketing", Vol. 70.
 11. Frąckiewicz E., Rudawska E. (2005), CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewplucji systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa (2016), http://www. Mikroekonomia.net/system/publication_files/821/original [dostęp: 15.11.2016].
 13. Hague P., Hague N., Morgan C.A. (2005), Market Research in Practice, Helion, Gliwice.
 14. Gronroos Ch. (1991), The marketing strategy continuum towards a marketing concept for 1990's, "Management Decision", No. 29(1).
 15. Keith R.J. (1960), The Marketing Revolution, "Journal of Marketing", Vol. 1.
 16. Malinowska E. (2016), On application of CSI method to measure quality level -case of restaurant services, (in:) Kunasz Mazur-Wierzbicka E. (Ed.), Practical aspects of process management in public and private sector, University of Szczecin, Szczecin.
 17. Payne A. (1996), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 18. Prymon M. (2015), E-marketing research: evolving new potential for knowing consumers better, (in:) Cabyova L., Petranova L. (Eds.), Marketing Identity, Digital Life, FMK, Trnava.
 19. Sharma A. (2007), The metrics of relationships: measuring satisfaction, loyalty,and profitability of relational customers, "Journal of Relationship Marketing" , Vol. 6(2).
 20. Shet J.N., Parvatiyar A. (1995), The Evolution of Relationship Marketing, "International Business Review", Vol. 4.
 21. Smith M. (2009), Fundamentals of Management, The McGraw-Hill, London.
 22. Solomon M.R., Stuart E. (1997), Marketing Real People,Real Choices, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 23. The science of customer satisfaction (2015), ACSI, http://www.theacsi.org [dostęp: 15.11.2016].
 24. Stanton W. (1978 ), Fundamentals of Marketing,McGraw-Hill Company, New York.
 25. Varadarajan P, Rajaratnam (1986), Symbiotic Marketing Revisited, "Journal of Marketing" ,Vol. 50, No. 1.
 26. Werner R., Kumar V. (2002), The mismanagement of customer loyalty, "Harvard Business Review", Vol. 80.
 27. World Business. Profiles for Major Global Enterprises (2006). Hoover and D&B Co., Austin.
 28. Wereda W. (2009), Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu