BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Modrekowski Wiesław J.
Title
Etyka zawodu detektywa w kontekście standardu minimalnego Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Detective's ethic in the context of Common Minimum Standards issued by International Federation of Associations of Private Detectives
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 2-20, tab., bibliogr. 16 poz.,
Keyword
Prawo, Etos pracy, Kryminalistyka
Law, Work ethos, Criminology
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Przedmiotem zainteresowania i dociekań naukowych podjętych przez autorów - prawników i licencjonowanych detektywów - stała się tytułowa etyka zawodu detektywa, wykonywanego także i przez nich, przy czym asumptem do podjęcia tematu w takim akurat, a nie innym brzmieniu były nie tylko ich doświadczenia zdobyte podczas orbitowania w świecie nauki i normatywizmu, lecz także - a może i przede wszystkim - wyniesione z obserwacji prowadzonej z perspektywy uczestników obrotu w realiach wykonywanego zawodu, obarczonego, niestety, także pewnymi niedoskonałościami.(abstrakt oryginalny)

The authors - lawyers and licensed detectives - examine the topic of an ethic in detective's profession from theoretical and practical grounds. Although the authors are well positioned to delve into theoretical aspects of this topic, thanks to their strong academic background, the key input into the research is the practical expe-rience they have gained while performing the profession; the profession they sadly acknowledge have some imperfections as well.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksandrowicz T.R. (red.), Komentarz do ustawy o usługach detektywistycznych, Warszawa 2002.
 2. Aleksandrowicz T.R., Konieczny J., Konik A., Podstawy detektywistyki. Usługi detektywi-styczne, prawo, taktyka, moralność, Warszawa 2008.
 3. Berent M., Analiza krytyczna ustawy o usługach detektywistycznych w kontekście opracowania projektu nowej regulacji prawnej, http://www.psld.pl/wp-content/uploads/2016/01/ Marcin_Berent_Zjazd_PSLD _Analiza_krytyczna_ UoUD.pdf (13.02.2016).
 4. Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1984.
 5. Gozdór G., Usługi detektywistyczne, Warszawa 2005.
 6. Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 7. Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2007.
 8. Jankowska A., Wolny jak detektyw, "Wprost", 4.01.2015.
 9. Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Warszawa 2006.
 10. Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Szczytno 2011.
 11. Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.
 12. Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.
 13. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994.
 14. Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
 15. Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2012.
 16. Zakrzewski L.S., Ethos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.97
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu