BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panfiluk Eugenia (Bialystok University of Technology, Poland), Panasiuk Aleksander (University of Szczecin, Poland), Szymańska Elżbieta (Bialystok University of Technology, Poland)
Title
Identification of the Flow of Innovations in Tourism Related to Aesthetic Medicine
Source
International Journal of Management and Economics, 2017, vol. 53, nr 3, s. 107-119, rys., bibliogr. 31
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej
Keyword
Innowacje, Turystyka zdrowotna, Medycyna estetyczna
Innovations, Health tourism, Aesthetic medicine
Note
JEL Classification: O31, I15
summ.
Abstract
Aesthetic medicine is, next to the wellness and spa, one of the most rapidly growing segments of health tourism. Its dynamic growth is closely linked to innovative offers (perhaps better described as "product innovation"). To date, however, there have been no scientific studies focusing on this market. Services in the field of aesthetic medicine are usually discussed descriptively as a subcategory of medical tourism, and innovation in this sector remains unexplored. In this article we focus on innovation in aesthetic medicine as it pertains to health tourism, using the Delphi method to analyze innovation flow. Twelve experts from the fields of economics and management sciences with backgrounds in innovation and the economics of tourism (including health tourism) were invited to participate in the study. This group included also practitioners. The research was conducted in June and July 2015. Our research addresses the current dearth of academic works on aesthetic medicine tourism, and lack of any relevant models of its flow and spread.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Damanpour, F. (2005), Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators, Academy of Management Journal, No. 34 (3).
 2. Dębkowska, K. (2013), Regionalny Foresight Gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.
 3. Domanowska, I. (2006), Znaczenie innowacyjności i instrumenty wspierające innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską, in: J. Szabłowski (Ed.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Bialystok.
 4. Drucker, P. F. (1985), Innovation and entrepreneurship: practice and principles, Harper and Row, New York.
 5. Ejdys, J. (2013), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.
 6. Freeman, Ch. (1982), The economics of industrial innovation, F. Ponter, London.
 7. Garcia-Altes, P. (2005) The development of health tourism services, Annals of Tourism Research, Vol. 32 (1).
 8. Gaworecki, W. W. (2003), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 9. Hjalager, A-M. (2010), A review of innovation research in tourism, Tourism Management, Vol. 31 (1).
 10. Hunter-Jones, P. (2003), The role of holiday taking, Journal of Travel Medicine, No. 10.
 11. Ignaciuk, A. (2009), Czy medycyna estetyczna stanowi zagrożenie czy uzupełnienie leczenia uzdrowiskowego, in: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Karpacz-Muszyna.
 12. Innowacje i transfer technologii (2005), Słownik pojęć, PARP, Warsaw.
 13. Koźmiński, Cz. (2013), Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. Łęcka, I. (2003), Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Vol. 32, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Lewandowska, A. (2007), Turystyka uzdrowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Loo, R. (2002), The Delphi method: a powerful tool for strategic management, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 25, No. 4.
 17. Lubowiecki-Vikuk, A. P. (2010), Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, No. 19.
 18. Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007), Formy turystyki zdrowotnej, in: W. Kurek (Ed.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 19. Nazarko, J. (2013a), Regionalny Foresight Gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.
 20. Nazarko, J. (2013b), Regionalny Foresight Gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjnego mazowieckich przedsiębiorstw, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warsaw.
 21. Nooteboom, B. (2000), Learning and innovation in organizations and economies, Oxford University Press, Oxford.
 22. Penc, J. (1999), Innowacje i zmiany w formie, Agencja Wydawnicza Placet, Warsaw.
 23. Plummer, R., Armitage, D. R. (2007), Charting the New Territory of Adaptive Co-management: A Delphi Study, Ecology and Society, Vol. 12, No. 2.
 24. Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, accessed at: http://www.rynekestetyczny.pl/20-lat-medycyny-estetycznej-w-polsce (15.09.2015).
 25. Popper, R., 33 Foresight Methods, http://rafaelpopper.wordpress.com/foresight-methods/ (2.10.2014).
 26. Prochorowicz, M. (2008), Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia, in: R. Grzywacz (Ed.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, WSIiZ, Rzeszów.
 27. Rogers, D. M. (1962), Diffusion of Innovation, Free Press, New York.
 28. Rowe, G., Wright, G. (1999), The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis, International Journal of Forecasting, No. 15 (4).
 29. Śpiewak, R. (2012), Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna - definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin, Estetol Med Kosmetol, No. 2 (3).
 30. Szymańska, E. (2013), Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Bialystok.
 31. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Journal of Laws of 2005, No. 179, Item 1484).
Cited by
Show
ISSN
2299-9701
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu