BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ postrzeganego wsparcia organizacji na poziom zadowolenia z pracy i dobrostan pracowników w różnym wieku : wyniki badań
The Impact of Perceived Organizational Support on Job Satisfaction and Well-Being of Employees at Different Age : Study Results
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 61-73, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Keyword
Zarządzanie wiekiem, Zadowolenie z pracy, Wyniki badań
Age management, Job satisfaction, Research results
Note
summ., Badania finansowane z grantu nr 2013/09/B/HS4/01311, "Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstwach".
Abstract
Celem prezentowanego opracowania jest wykazanie związku pomiędzy postrzeganiem wsparcia oferowanego przez organizację (ukierunkowanego na rozwój pracowników oraz ukierunkowanego na wspieranie innowacyjności) a zadowoleniem z pracy i dobrostanem pracowników oraz określenie siły tego związku. Realizacji tego celu podporządkowane zostały badania, przeprowadzone w dwóch grupach pracowników: starszych wiekiem (50 lat i więcej) oraz młodszych (do 30 roku życia). Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwoliła na zaprezentowanie wniosków, które wpisują się w dyskusję nad możliwościami implementacji rozwiązań dla potrzeb zarządzania różnorodnością. Jednocześnie możliwe stało się sformułowanie rekomendacji dla ZZL. (fragment tekstu)

The article presents the results of research carried out among 1365 employees representing 40 innovative Polish companies. The aim of the study was to find an answer for the question, if the perception of the organizational support, directed on employees development and on innovation, is related with job satisfaction and employees wellbeing. Based on the literature review, there were made two assumptions. According to the first, employees support in development results in greater job satisfaction and better well-being. Similarly, the perceived support for innovation results in greater job satisfaction and better well-being. The study results confirmed the existence of a statistically significant relationships between the perception of organizational support and job satisfaction and wellbeing of respondents representing different age groups. However in the group of younger respondents (under 30 years old) the job satisfaction is primarily affected by organizational actions directed towards their development, while in the group of older employee (50 years old or more) job satisfaction is primary influenced by perceived support for innovation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alfes K., Shantz A.D., Truss C., Soane E. (2013), The link between perceived human resource management practices, engagement and employee behaviour: a moderated mediation model, "The International Journal of Human Resource Management", 24 (2).
 2. Amabile T.M., Barsade S.G., Mueller J.S., Staw B. (2005), Affect and creativity at work, "Administrative Science Quarterly", 50.
 3. Andrews M.C., Kacmar K.M. (2001), Discriminating among organizational politics, justice, and suport, "Journal of Organizational Behavior", 22(4).
 4. Armstrong-Stassen M., Cattaneo J. (2010), The effect of downsizing on organizational practices targeting older workers, "Journal of Management Development", Vol. 29(4).
 5. Armstrong-Stassen M., Templer A. (2005), Adapting training for older employees: The Canadian response to an aging workforce, "Journal of Management Development", 24.
 6. Baltes P.B., Staudinger U.M., Lindenberger U. (1999), Lifespan psychology: theory and application to intellectual functioning, "Annual Review of Psychology", 50.
 7. Białas S., Litwin J. (2013), Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku, "Zarządzanie i Finanse", 4(1).
 8. Blackmore C., Kuntz J. (2011), Antecedents of job insecurity in restructuring organisations: An empirical investigation, "New Zealand Journal of Psychology", 40(3).
 9. Burke R.J., Koyuncu M., Wolpin J. (2012), Work experiences, satisfactions and psychological well-being among women managers and professionals in Turkey, "Europe Journal of Psychology", 8.
 10. Buyens D., Van Dijk H., Dewilde T., De Vos A. (2009), The aging workforce: perceptions of career ending, "Journal of Managerial Psychology", 24 (2).
 11. Conway E. (2004), Relating career stage to attitudes towards HR practices and commitment: Evidence of interaction effects?, "European Journal of Work and Organizational Psychology", 13.
 12. Dawley D., Houghton J.D., Bucklew N.S. (2010) Perceived organizational support and turnover intention: The mediating effects of personal sacrifice and job fit, "The Journal of Social Psychology", 150 (3).
 13. Dickey H., Watson V., Zangelidis A. (2011), Job Satisfaction and Quit Intentions of Offshore Workers in the UK North Sea Oil and Gas Industry, "Scottish Journal of Political Economy", 58.
 14. Eisenberger R., Cummings J., Armeli S., Lynch P. (1997), Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction, "Journal of Applied Psychology", 82.
 15. Eisenberger R., Fasolo P., Davis-LaMastro V. (1990), Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation, "Journal of Applied Psychology", 75 (1).
 16. Eisenberger R., Hungtington R., Hutchison S., Sowa D. (1986), Perceived organizational suport, "Journal of Applied Psychology", 71.
 17. Erdogan B., Kraimer M.L., & Liden R.C. (2004), Work value congruence and intrinsic career success: The compensatory roles of leader-member exchange and perceived organizational suport, "Personnel Psychology", 57.
 18. Freund A.M. (2006), Age-differential motivational consequences of optimization versus compensation focus in younger and older adults, "Psychology and Aging", 21.
 19. Gee G.C., Pavalko E.K., Long J.S. (2007), Age, cohort and perceived age discrimination: Using the lifecourse to assess self-reported age discrimination, Social Forces, 86(1).
 20. George J.M., Zhou J. (2007), Dual tuning in a supportive context: Joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity, "Management Journal", 50.
 21. Grant A.M., Christianson M.K., Price R.H. (2007), Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs, "Academy of Management Perspectives",21 (3).
 22. Guest D. (2002), Human resource management, corporate performance and employee wellbeing. Building the worker into HRM, "The Journal of Industrial Relations", 44(3).
 23. Guest D.E. (2011), Human resource management and performance: still searching for some answers, "Human Resource Management Journal", 21(1).
 24. Hao L.X., Chen Ch., Hongdi J.C. (2007), The influence of organizational career management on occupational promise and job satisfaction: Vocational delay of gratification as a mediator, "Acta Psychologica Sinica", 39(4).
 25. Jamka B. (2013), Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 4(43).
 26. Karatepe O.M. (2012), Perceived organizational support, career satisfaction, and performance outcomes: A study of hotel employees in Cameroon, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", 24(5).
 27. Kooij D., de Lange A., Jansen P., Kanfer R., Dikkers J. (2011), Age and work-related motives: Results of a meta-analysis, "Journal of Organizational Behavior", 32(2).
 28. Kooij D.T., Gues D.E., Clinton M., Knight T., Jansen P., Dikkers J. (2013), How the impact of HR practices on employee well-being and performance changes with age, "Human Resource Management Journal", 23(1).
 29. Kristensen N., Westergaard-Nielsen N. (2006), Job Satisfaction and Quits-Which Job Characteristics Matters Most?, "Danish Economic Journal",144.
 30. Kultalahti S., Viitala R. (2015), Generation Y - challenging clients for HRM?, "Journal of Managerial Psychology", 30(1).
 31. Locke E.A. (1976), The nature and causes of job satisfaction, (w:) Oktug Z. (2013), The Moderating Effects of Age and Tenure on the Relationship between Organizational Identification and Job Satisfaction, "Management", 3(4).
 32. Loretto W., White P. (2006), Employers' attitudes, policies and practices towards older workers, "Human Resource Management Journal", 16(3).
 33. Lount J.R.B. (2010), The impact of positive mood on trust in interpersonal and intergroup interactions, "Journal of Personality and Social Psychology", 98.
 34. Moczydłowska J. (2015), Koncepcja "przedsiębiorstwa przyszłości" jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, ZN WSH "Zarządzanie", (2).
 35. Ng T.W H., Feldman D.C. (2009) Age, work experience, and the psychological contract, "Journal of Organizational Behavior", 30(8).
 36. Nishii L.H., Lepak D.P., Schneider B. (2008), Employee Attributions of the "Why" of HR Practices: Their Effects on Employee Attitudes and Behaviors, and Customer, "Personnel Psychology", 61(3).
 37. Reisenwitz T.H., Iyer R. (2009), Differences in Generation X and Generation Y:implications for the organization and marketers, "The Marketing Management Journal", 19(2).
 38. Rhoades L., Eisenberger R. (2002), Perceived organizational support: A review of the literature, "Journal of Applied Psychology", 87.
 39. Rhoades L., Eisenberger R., Armeli S. (2001) Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support, "Journal of Applied Psychology", 86.
 40. Shacklock K., Brunetto Y., Nelso S. (2009), The different variables that affect older males' and females' intentions to continue working, "Asia Pacific Journal of Human Resources", 47(1).
 41. Silverstein M. (2008), Meeting the Challenges of an Aging Workforce, "American Journal of Industrial Medicine", 51.
 42. Simon L., Bakker A.A.B., Gruman J.A., Macey W.H., Saks A.M. (2015), Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage. An integrated approach, "Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance", 2(1).
 43. Smith D., Holtom B., Mitchell T. (2011), Enhancing precision in the prediction of voluntary turnover and retirement, "Journal of Vocational Behavior", 79.
 44. Van de Voorde K., Paauwe J., Van Veldhoven M. (2012), Employee well-being and the HRM-organizational performance relationship: a review of quantitative studies, "International Journal of Management Reviews", 14.
 45. De Neve J.E., Diener E., Tay L., Xuereb C. (2013), The Objective Benefits of Subjective Well-Being. CEP Discussion Paper No 1236, (online),http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1236.pdf.
 46. Judge, T.A., Kinger, R. (2007), Job satisfaction: Subjective well-being at work, (w:) Larsen M.R. (Ed.), The science of subjective well-being. New York, Guilford Publications, (w:) De Neve J.E., Diener E., Tay L., Xuereb C. (2013). The Objective Benefits of Subjective Well-Being, CEP Discussion Paper No 1236, (online), http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1236.pdf.
 47. Mendryk I. (2015), Age management in an era of an ageing labour force, Human Resource Management - Perspectives on Workplace Diversity, (w:) Human Resources Management Challenges: Learning & Development, A. Rakowska, K. Babik (red.), TokKnowPress, Bangkok, Celje, Lublin (online), http://www.toknowpress.net/ISBN/978-83-65020-03-1/flipbook.html.
 48. Ryan M.K. (2010), Exploring Younger Workers' Metastereotypes in Relation to Impression Management Behavior at Work, George Mason University, (online), http://pqdtopen.proquest.com/doc/288226045.html?FMT=AI&pubnum=3406658.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu