BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siuda Dagna (Politechnika Łódzka), Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka)
Title
Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
Creating the Brand Image in Social Media
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 307-315, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Wizerunek marki, Marka, Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe
Brand image, Brand, Marketing communication, Social media
Note
JEL Classification: M16, M31
streszcz., summ.
Abstract
The article presents the possibilities of creating the brand image in social media. Selected methods of marketing communication offered by social media and used by companies to build and reinforce the brand image are also analysed. In the article the review of foreign and Polish literature concerning the theory of brand management and marketing, as well as an analysis of the content of social network sites, were applied.(abstrakt oryginalny)

W artykule przedstawiono możliwości kreowania wizerunku marki w mediach społecznościowych. Omówiono wybrane metody komunikacji marketingowej oferowane przez media społecznościowe, wykorzystywane przez firmy do budowania i wzmacniania wizerunku marki. W artykule dokonano przeglądu literatury obcojęzycznej, wzbogaconej o polskie opracowania z zakresu teorii zarządzania marką i marketingu oraz analizę treści stron portali społecznościowych.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexa (2016). Top sites. Pobrane z: http://www.alexa.com/topsites (24.08.2016).
 2. Cova, B., Pace, S., Skålén, P. (2015). Firm-brand Community Value Co-creation as Alignment of Practices. European Journal of Marketing, 49 (3), 596-620.
 3. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: PWE.
 4. Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg.
 5. Gangadharbhatla, H. (2008). Facebook Me: Collective Self-esteem, Need to Belong, and Internet Self-efficacy as Predictors of the iGeneration's Attitudes Toward Social Networking Sites. Journal of Interactive Advertising, 8 (2), 5-15.
 6. Grębosz, M. (2013). Co-branding. Koncepcja i stosowanie. Łódź: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
 7. Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social Media Marketing. Łódź: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
 8. Internet Live Stats (2016). Pobrane z: http://www.internetlivestats.com/internet-users (12.10.2016).
 9. ITU (2009). Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals. Geneva.
 10. Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59-68.
 11. Karvounis, N. (2015). 4 Gen Y Trends that Affect Your Practice. Journal of Financial Planning, 28 (3), 16-18.
 12. Kaznowski, D. (2016). Social media - społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 14. Kotler, Ph., Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 15. Kozak, A., Gózik, A., Trojanowska, A. (2006). Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. Marketing i Rynek, 2, 21.
 16. McMillan, D.W., Chavis, D.M. (1986). Sense of Community: A Defi nition and Theory. Journal of Community Psychology, 14 (1), 6-23.
 17. Moroz, M. (2013). Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe - badanie opinii internautów pokolenia Y. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 157, 123-132.
 18. Odyseja Public Relations (2015). Milenials: cechy pokolenia Y. Pobrane z: http://www.brief. pl/artykul,2501,milenials_cechy_pokolenia_y.html (10.10.2016).
 19. Styś-Hajdas, M. (2006). Archetyp dla marki: świętoszek czy buntownik? Marketing w Praktyce, 12, 74-76.
 20. Sarason, S.B. (1974). The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community Psychology. San Francisco: Jossey-Bass.
 21. Sarason, S.B. (1986). Commentary: The Emergence of a Conceptual Center. Journal of Community Psychology, 14 (4), 405-407.
 22. Smektała, T. (2006). Public Relations w Internecie. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 23. Woisetschläger, D.M., Hartleb, V., Blut, M. (2008). How to Make Brand Communities Work: Antecedents and Consequences of Consumer Participation. Journal of Relationship Marketing, 7 (3), 237-256.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu