BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucki Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni)
Title
Nie myl emocji z podnieceniem
Source
Marketing w Praktyce, 2015, nr 8, s. 70-72
Keyword
Kampanie reklamowe, Rynek reklamy, Metody heurystyczne, Psychologia konsumenta, Psychologia komunikowania, Zarządzanie uwagą, Inteligencja emocjonalna, Poznanie zmysłowe, Percepcja produktu
Advertising campaign, Advertising market, Heuristics methods, Consumer psychology, Communicate psychology, Attention economy, Emotional intelligence, Sensory perception, Product perception
Country
Polska
Poland
Abstract
Emocja kieruje się uwagą a uwaga jest pochodną emocji. Oznacza to, iż nie ma marketingowej narracji bez emocji. Co więcej emocja modeluje cały proces poznawczy, mocno zabarwiając dalsze przetwarzanie informacji. Taki proces nazwany jest heurystyką nastroju. Nastrój emocjonalny w jakim się znajdujemy, nie tylko wpływa na postrzeganie świata, ale determinuje również nasze zachowania w stosunku do kampanii reklamowych. I tu ma pole do popisu reklamodawca, a wybór kombinacji jest wprost ogromny. Np. po kryminałach czy filmach grozy w TV łatwiej przyswajalne są reklamy produktów, które bazują na wzbudzaniu zaufania itd. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu