BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Title
Cultural and Entertainment Activity of Young Generation on the Example of the City of Koszalin
Kulturalno-rozrywkowa aktywność młodego pokolenia na przykładzie miasta Koszalina
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 195-202, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Pokolenia, Kultura, Multimedia, Styl życia
Generation, Culture, Multimedia, Lifestyle
Note
JEL Classification: M31
summ., streszcz.
Country
Koszalin
Abstract
Artykuł dotyczy stylu życia studentów w Koszalinie. Przedstawiono tu ofertę rozrywkową miasta, zebrano opinie studentów dotyczące tego, jakie czynności kojarzą im się z sukcesem, prestiżem, podkreśleniem własnej wartości itp. Ponadto scharakteryzowano niektóre aspekty życia studentów dotyczące wydatkowania czasu na kulturę i rozrywkę oraz korzystania z multimediów. Zwrócono uwagę na to, że oferta kulturalno-rozrywkowa może być prezentowana w formie marketingu doznań i dostarczenia bezpośrednio klientowi korzystającemu z Internetu (smartfona). (abstrakt oryginalny)

The article concerns students' lifestyle in the city of Koszalin. It presents the offer of entertainments in the city; it has collected the students' opinions as to what activities are associated by them with success, prestige and emphasizing one's value; it characterizes certain aspects of students' life concerning spending time on cultural events and entertainment and making use of multimedia. Attention was drawn to the fact that it is possible to present the cultural and entertainment offer in the form of impressions marketing, i.e. delivering information directly when using the Internet (smartphone).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boguszewska-Kreft M., Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  2. Dziewanowska K., Nowe oblicze marketingu- koncepcja marketingu doświadczeń, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, MiR 1. 2013.
  3. Filster M., Experience: Case studium from France, European Retail Digest, January 2001, no. 30.
  4. http//www.ericarts.org, Sharing Diversity, National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe, Study for the European Commission, March 2008 .
  5. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Wyd. Impuls, Kraków 2013.
  6. Współczesne problemy zarządzania organizacjami (ed.) T. Malkus, E. Piwoni-Krzeszowska, Wyd. Mfilep.pl, Kraków 2014.
  7. www.weforum.org/agenda/2016/01/what-do-yong-people-value
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.195
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu