BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będźmirowski Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Unia Europejska w kontekście walki z przestępczością zorganizowaną
The European Union in the Context of the Fight against Organized Crime
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 137-145, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Keyword
Przestępczość zorganizowana, Zwalczanie przestępczości
Organised crime, Crime prevention
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu są zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej (UE) w kontekście zmieniających się problemów współczesnego świata na przykładzie przestępczości zorganizowanej. (fragment tekstu)

The subject of this article are the risks affecting the security of the European Union in the context of the changing problems of the contemporary world as an example of organized crime. The dynamics of change in the twenty-first century in the arena of global forces on members of the Union entirely new perspective on the surrounding reality and move away from previously peeled methods to combat threats. The most important of them include: terrorism, weapons of mass destruction, organized crime, regional conflicts and failed states. The organized crime is estimated in the following article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. EMCDDA Statistical bulletin (2010).
 2. Fijnaut C. (2004), Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the EU and Beyond, wyd. Springer, Norwell USA.
 3. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/index_pl.htm, dostęp: 12 marca 2013.
 4. http://www.official-documents.gov.uk/menu/com2005.htm, dostęp: 13 marca 2013.
 5. http://www.twojaeuropa.pl/754/europejski-nakaz-aresztowania, dostęp: 14 marca 2013.
 6. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l33263_ pl, dostęp: 14 marca 2013.
 7. http://www2.mswia.gov.pl/ftp/pdf/Tampere2.pdf, dostęp: 14 marca 2013.
 8. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l 16002_en, dostęp: 14 marca 2013.
 9. http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/j l0034_pl.h tm, dostęp: 14 marca 2013.
 10. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/jl0036_en., dostęp:14 marca 2013.
 11. http://www.msw.gov.pl/portal/pl/625/8301/Europejska_Siec_Zapobiegania_Przestepczosci_EUCPN.html, dostęp: 14 marca 2013.
 12. Marek A. (1992), Przestępczość zorganizowana. Zarys problematyki, Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 13. Sońta C. (1997), Normatywne pojęcie zorganizowanej przestępczości. Zorganizowana grupa i związek przestępczy w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa - zarys problematyki, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", nr 34.
 14. von Lampe K. (2008), Organised Crime in Europe: Conceptions and Realities, "Journal of Policy and Practice", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu