BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meszyński Krzysztof (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Biuro Ochrony Rządu elementem systemu bezpieczeństwa państwa
The Government Protection Bureau as an Element of State Security
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 147-156, bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo publiczne
National security, Public security
Note
summ.
Company
Biuro Ochrony Rządu (BOR)
The Government Protection Bureau (GPB)
Abstract
Analiza literatury oraz prowadzonych sondaży pozwala na sformułowanie hipotezy, że Biuro Ochrony Rządu jest instytucją rozpoznawalną przez społeczeństwo, a realizowane przez ten podmiot działania w opinii społeczeństwa mają duże znaczenie i wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa obywateli. (fragment tekstu)

The article presents issues concerning one of leading institutions of the state security an Government Protection Bureau is which were presented. In the first part the author is showing the genesis and the evolution of the institution including political conditioning. In part second and third the article was presented of considering with reference to competence, tasks, the structure and taken action by the institution at taking existing threats into account in the domestic and global space. The presented material does not contain classified information and source material presented content are acts of universally binding law and normative documents widely available and develop a compact. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogdalski P., Cymerski J., Jałoszyński K. (red. nauk.) (2014), Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
  2. Czupryński K., Soroka P. (2014), Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
  3. Kaczyński J. (2013), Biuro Ochrony Rządu wobec współczesnych zagrożeń, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa.
  4. Misiuk A. (2008), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wyd. Akademickie i Profesjonale, Warszawa.
  5. Zeidler K. (red.) (2008), Ustawa o Biurze Ochrony Rządu, komentarz, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu