BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Customers' Financial Literacy - European Perspective
Wiedza finansowa konsumentów - perspektywa europejska
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 211-218, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Konsument, Finanse, Wiedza
Consumer, Finance, Knowledge
Note
JEL Classification: D12; G02
summ., streszcz.
Abstract
Podstawowym wnioskiem z badań jest to, że wiedza finansowa europejskich konsumentów jest znacznie niższa niż jej pożądany poziom. Okazało się, że na poziom wiedzy finansowej miały wpływ: sytuacja finansowa, poziom edukacji, wykonywany zawód i różne aktywności konsumentów. Znacząca różnica w poziomie wiedzy finansowej została również zaobserwowana w odniesieniu do płci konsumentów, wykształcenia i charakteru ich pracy. Wiedza finansowa znacząco wpływa także na racjonalność decyzji finansowych klientów. Należy podkreślić, że najniższy poziom wiedzy finansowej konsumentów zaobserwowano w krajach, gdzie kryzys finansowy miał najsilniejszy wpływ na gospodarkę. (abstrakt oryginalny)

The main finding which derives from the research is that financial literacy of customers on European market is far from the required level. The financial literacy level has been found to be affected by financial situation, education level, and workplace activity of customers. A significant difference in the level of financial literacy has been also observed with respect to respondents' gender, education level and work activity. Financial literacy has significantly affected rationality of financial decisions of customers. It necessary to underline that the lowest level of financial literacy is observed in countries where the financial crisis had the strongest influence on economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander, G., Jones, J. & Nigro, P., Investor self-selection: evidence from a mutual fund survey, "Managerial and Decision Economics", Vol. 18, 1997, pp. 719-729.
 2. Al-Tamimi H., Kalli H.A., Financial literacy and investment decisions of UAE investors, "The Journal of Risk Finance", Vol. 10, No 5, 2009, pp. 500-515.
 3. ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia: Final Report, ACNielsen Research, Melbourne, 2005.
 4. Byrne, A., Investment employees saving and investment decisions in defined contribution pension plans: survey evidence from the UK, "Financial Services Review", Vol. 16, 2007, pp. 19-40.
 5. Chen H., Volpe R., An analysis of personal financial literacy among college students, "Financial Services Review", Vol. 7, No 2, 1998, pp. 107-128.
 6. Improving consumer education and awareness on credit and finance, "Official Journal of the European Union", P6_TA(2008)0539, 2008.
 7. Improving Financial Literacy: Analysis of Issuers and Policies, OECD Publishing, Paris, 2005.
 8. Lusardi A., Household Saving Behaviour: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs, http://www.ssrn.com/abstract=1094102, 2008.
 9. Lusardi, A., Mitchell, O.S., Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education, "Business Economics", Vol. 42, No 1, 2007, pp. 35-44.
 10. Melitz J., The Polanyi School of Anthropology on Money: An Economist's View, "American Anthropologist. New Series", Vol. 72, No 5, 1970, pp. 1020-1040.
 11. Quantitative Research on Financial Literacy Levels in Singapore, Singapore Monetary Authority of Singapore, Singapore 2005.
 12. Shambare, R., Rugimbana, R., Financial literacy: implications for South African microfinance providers, Proceedings of MAG Scholar Conference, Wellington, 2011.
 13. Volpe R., Kotel J., Chen H., A survey of investment literacy among online investors, "Financial Counseling and Planning", Vol. 13, No 1, 2002, pp. 1-16.
 14. Williams, O.J., Satchell, S.E., Social welfare issues of financial literacy and their implications for regulation, "Journal of Regulatory Economics", Vol. 40, No 1, 2011, pp. 1-40.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.211
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu