BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Styś Aniela (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Styś Stanisław (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Enterprise Behaviour in Globalization Processes - New Business Models
Zachowanie przedsiębiorstw w procesach globalizacji - nowe modele biznesu
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 237-244, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Globalizacja, Przedsiębiorstwo, Kluczowe czynniki sukcesu, Modele biznesowe
Globalization, Enterprises, Key success factors, Business models
Note
JEL Classification: D01; D70; M31
summ., streszcz.
Abstract
Autorzy opracowania podjęli próbę określenia znaczenia i charakteru zachowań przedsiębiorstw w kontekście dokonujących się zmian otoczenia, wywołanych zwłaszcza procesami globalizacji. W artykule podkreślono złożoność i dynamikę tych zmian oraz konieczność dostosowania decyzji menedżerów do ich tempa i zakresu, co tworzy nowy model biznesu i jest istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The authors try to determine the importance and character of enterprise behaviour in the context of environment changes mainly due to the globalization processes. The complexity and dynamics of these changes is emphasised. Managerial decisions should be, therefore, adequately adjusted to the speed and scope of these changes, and this creates a new business model, being an important success factor for enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P., Myśli przewodnie, MTBiznes sp. z o.o., Warszawa 2008, p. 364
 2. Goldsmith M., Greenberg C.L., Robertson A., Hu-Chan M., Globalni liderzy. Kolejna generacja, Wyd. MTBiznes Sp. z o.o. Warszawa 2007
 3. Gonzales-Benito O., Munoz-Gallego P.A., Garcia-Zamora E., Entrepreneurship and market orientation as determinants of innovation: the role of business size, International Journal of Innovation Management 2015, vol. 19 No 4.
 4. Haber A., K. Polak K., Polskie spojrzenie na przedsiębiorczość, Harvard Business Review (Poland) 2011 (November)
 5. Kotler Ph., Jatusripitak S., S.Maesincee S., The Marketing of Nation. A Strategic Aproach of Building National Wealth, The Gree Press, New York 1997
 6. Kumar V., Jones E., Venkatesan R., Leone R.P., Is market orientation a Source of Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?, Journal of Marketing 2011, vol. 75 (March)
 7. Lista "Rzeczpospolita 500" ed. 2016, 29.04.2016.
 8. Mintzberg H., The strategy concept 1: Five Ps for strategy, California Management Review" 1987, June 30, p. 11-24
 9. Rogers M., Networks, firm size and innovation, Small Business Economics 2004, vol. 22 No 2, p. 141-153
 10. Styś A., D. Borowiec D., Procesy globalizacji i ich implikacje dla marketingu, [in:] Zmiany w otoczeniu marketingowym podmiotów rynku w Polsce, AE Wrocław 1999
 11. Verhoef P.C., Leeflang P.S.H., Understanding the Marketing Departments. Influence within the firm, Journal of Marketing 2009, vol. 3 (March)
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.237
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu