BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
System antyterrorystyczny Polski w systemie zarządzania kryzysowego
Polish Anti-terrorism System in the Crisis Management System
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 113-129, bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Keyword
Zarządzanie w kryzysie, Zwalczanie terroryzmu, Regulacje prawne
Crisis management, Combating terrorism, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Informacje zebrane w niniejszym artykule pokazują, że w naszym kraju podjęto szereg działań mających na celu stworzenie dobrze działającego systemu antyterrorystycznego, odpowiednio funkcjonującego w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Temat ten jednak wciąż pozostaje otwarty i wymaga dalszych rozpoznań. (fragment tekstu)

In the above paper, main threats to the safety of our country were presented. They emphasized that threats of terrorist attacks were most important. In this material, institutions of the domestic security, which are leading in the fight against terrorism in our country and antiterrorism system, were characterized. Stages of counteracting the terrorism and setting main responsible institutions were described in the system of the crisis management, as well as, stages of the crisis management. Tasks, which should be carry out, were also expressed in order to eliminate threats of terrorist attacks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Piekarski M. (2005), Polska - czy jesteśmy bezpieczni?, http://www.specops.pl/vortal/taktyka_czarna/walka_z_terrorem/Michal_Piekarski/Polska_czy_jestesmy_bezpieczni/polska_czy_jestesmy_bezpieczni.htm.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. Nr 111, poz. 1311 z poźn. zm.).
  3. Szlachter D. (2007), System podmiotowej walki z terroryzmem w Polsce, http://www.terroryzm.com/system-podmiotowej-walki-z-terroryzmem-w-polsce-stan-na-marzec-2007/.
  4. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o utworzeniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74 z 2002 r., poz. 676 z poźn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 277, poz. 2742).
  6. Walczak W. (2009), Zarządzanie kryzysowe - rola i zadania organow administracji państwowej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. X, z. 8.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu