BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosiak Andrzej
Title
Zarządzanie bezpieczeństwem sanitarnym na przykładzie historycznym miasta Radomia w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
Managing of Sanitary Safety on Historical Example of City Radom During Second Polish Republic
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 259-271, fot., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Keyword
Bezpieczeństwo, Zarządzanie bezpieczeństwem, Historia
Security, Safety management, History
Note
summ.
Country
Radom, II Rzeczpospolita
Radom
Abstract
Podstawowym problemem władz miasta Radomia, jak również władz II Rzeczypospolitej, w pierwszych latach po zakończeniu pierwszej wojny światowej, było zapewnienie społeczeństwu podstawowych potrzeb bytowych, przeciwdziałanie takim problemom, jak głód, brak higieny osobistej, dostęp do służby zdrowia, szkolnictwa. (fragment tekstu)

During the interwar period, in Radom lived 60 000 (1921) to 90 000 (1939) residents. In these times, Radom was a large agglomeration against Polish society, which was mostly agrarian. The main problem of the city authorities, in the first years after the World War I, was to provide basic living needs for society. City devastation after war and long-standing occupation caused fundamental problems involving nourishment, unemployment, access to the health service and sanitation condition of the city. Solving these issues, they encountered enormous difficulties primarily related to the lack of financial resources, which the city authorities could not dispose of. Technical infrastructure, existing in the city, in particular waterworks and plumbing network could not provide residents of Radom basic sanitation conditions. Inhabitants took water from shallow wells, which were polluted with dangerous bacteria, causing epidemics. To provide running water, improve the sanitary condition of the fairgrounds, proper nutrition, hygiene and the possibility of access to the healthcare for the residents of Radom was a priority of the city authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Album (około 1928), Opieka społeczna otwarta (w Radomiu) znajdujący się w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
 2. Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta miasta Radomia, sygn. 9118, nlb.
 3. Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta miasta Radomia, sygn. 9130 Sprawy Komitetu Rozbudowy Miast, nlb.
 4. Bliz F.E. (2003), Nowe lecznictwo przyrodnicze: książka do nauczania i podręcznik leczenia przyrodnego i ochrony zdrowia, F.E. Bilz (Graefenbainichen: W. Hecker), Lipsk.
 5. Łuszkiewicz-Dzierżawska G. (2009), Życie codzienne w międzywojennym Radomiu, Biuletyn kwartalny RTN, t. XLIII, z. 4, Radom.
 6. Majsterek E., Skarżycki K. (2014), Wielka wojna. Radom i region radomski w czasie I wojny światowej, Katalog wystawy, Wyd. Archiwum Państwowe w Radomiu, Radom.
 7. Metzger R. (2012), Radom między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź.
 8. Piątkowski S. (1995), Instytucje opieki nad dzieckiem sierocym w Radomiu w latach 1920-1930, Radom.
 9. Stan W. i in. (2015), Radom czas zmienia, Wyd. ITE-PIB, Radom.
 10. Ustawa z dnia 17 marca 1921r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 11. Ustawa z dnia 17 lutego 1922r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, Dz.U. 1922 r. Nr 18, poz. 143.
 12. Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923r. o opiece społecznej, Dz.U. 1923 r. Nr 92, poz. 726.
 13. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej Księga Pamiątkowa 1918-1928, Wydawnictwo i nakład "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" "Światowida" "Na Szerokim Świecie", Kraków-Warszawa 1928.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu