BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Bogdan (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Trendy i ryzyka w kolejnej dekadzie XXI wieku
Trends and Risks in the Next Decade of the Twenty-First Century
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 171-182, rys., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Keyword
Bezpieczeństwo, Obszary problemowe
Security, Problem areas
Note
summ.
Country
Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny, Pacyfik
Europe, United States of America (USA), China
Abstract
Dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie obserwujemy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, skłaniają do wielu refleksji nad determinantami przyszłego kształtu architektury bezpieczeństwa na świecie. Wychodząc z założenia, że geopolityka, będąca nauką badającą wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne, jest współcześnie w pewnym uproszczeniu tak naprawdę rezultatem przeplatających się kombinacji sił, oddziaływań decyzji politycznych, które są wdrażane i realizowane w oparciu o rozwój społeczno-gospodarczy w rożnych regionach świata. Pogłębiona analiza zarówno poszczególnych regionów świata, jak i głównych ośrodków władzy, gdzie podejmowane są kluczowe dla świata decyzje, pozwala na zdefiniowanie pięciu strategicznych obszarów problemowych, które będą determinowały przyszły kształt światowej architektury bezpieczeństwa. Zostały one wyrażone w następujących pytaniach: Czy "stary świat", Europa i Unia Europejska sprosta obecnym i przyszłym zagrożeniom? Jaka jest obecnie i będzie w przyszłości pozycja USA jako supermocarstwa na świecie? Czy świat na Bliskim Wschodzie stoi przed upadkiem? Jakie są kulisy agresywnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską? Czy światowy środek ciężkości (ang. Center of Gravity) zostaje przesunięty do Chin i w region Pacyfiku? (fragment tekstu)

This article presents the forecasted trends and risks in the next decade of the twenty-first century, having regard to the current scale of threats occurring on a global scale. Based on the analyzes and the assessments of the research on forecating the evolution of the international security environment, we can identify five strategic problem areas: 1) the old world, Europe, European Union, 2) USA-their current and future position in the world, 3) Middle East and North Africa 4) The aggressive actions of the Russian Federation, 5) China and Pacific new center of gravity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-06/russianinflation-at-fastest-in-13-years-after-ruble-crisis dostęp: 08.07. 2015].
 2. CNN Money, http://money.cnn.com/2015/04/29/news/companies/gazprom-oil-results/ [dostęp: 08.07. 2015].
 3. Forbes, http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/03/11/barclays-says-russia-sliding-into-deep-recession/[dostęp: 08.07. 2015].
 4. Guardian, http://www.theguardian.com/world/2015/mar/08/jean-claude-junckercalls-for-eu-army-european-commissionmiltary [dostęp: 08.07.2015].
 5. Handelszeitung, http://www.handelszeitung.ch/politik/russlandleidet-unter-einer--rekord-kapitalflucht-726030 [dostęp: 08.07.2015].
 6. Neue Zurcher Zeitung, http://www.nzz.ch/meinung/debatte/die-europaeische-armee-kommt-1.18531717 [dostęp: 08.07. 2015].
 7. New York Times, http://www.nytimes.com/2009/04/15/world/asia/15korea.html?ref=global-home[dostęp: 08.07.2015].
 8. Sipri, http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/Milex_April_2014 [dostęp: 08.07.2015].
 9. Defensenews, http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/04/08/north-korea-icbm-nuclearweapon/25422795/ [dostęp: 08.07.2015].
 10. Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/11641852/Poland-increases-military-spendingin-response-to-Russias-belligerence.html [dostęp: 08.06.2015].
 11. Zeit; http://www.zeit.de/news/2015-02/27/verteidigungvon-der-leyen-distanziertsich-von-bundeswehrreform-zielen-27075606 [dostęp: 08.07.2015].
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu