BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawisza Jerzy (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Terroryzm lotniczy zagrożeniem bezpieczeństwa państwa
Air Terrorism with Threat of the State
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 245-256, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Keyword
Terroryzm, Lotnictwo, Bezpieczeństwo narodowe
Terrorism, Aviation, National security
Note
summ.
Abstract
Terroryzm lotniczy obejmuje działania terrorystyczne wymierzone w żeglugę powietrzną, a także inne działania lotnictwa. Zagraża ruchowi lotniczemu, jak i rożnym odmiennym formom działalności lotniczej. Należy podkreślić, że poznawanie tej formy terroryzmu napotyka na wiele trudności. Sam terroryzm lotniczy, szczególnie w literaturze polskiej, nie jest zbyt szeroko opisany, niemniej jednak stanowi przedmiot rozważań naukowych jako jeden z elementów składowych terroryzmu międzynarodowego lub jeden z czynników zagrożeń dla bezpieczeństwa powietrznego państwa. Terroryzm lotniczy jest elementem oddziaływania politycznego ugrupowań fundamentalistyczno-ekstremistycznych czy zwykłych ugrupowań przestępczych. Dynamiczny rozwój terroryzmu lotniczego ze względu na jego charakter i środowisko oddziaływania wymaga odróżnienia od innych form działań terrorystycznych występujących obecnie w świecie. (fragment tekstu)

The air terrorism peculiarly in Polish literature poorly is described, not less however constitutes the subject of scientific dissertations, since the air terrorism is regarded as one of building blocks of the international terrorism or with one of factors of threats to the safety of the air state. In spite of mentioned above statements one should emphasize that it is an air terrorism is an element of the political influence of fundamentalist-extremist groupings. On account of the rapid course of this occurrence, his interdisciplinary nature singling out the air terrorism from other forms of terrorism is intentional on account of his character and the environment of the influence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksandrowicz T. (2008), Terroryzm międzynarodowy, Warszawa.
 2. Aleksandrowicz T., Liedel K. (2010), Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Szczytno.
 3. Buder Ch. (2008), Die Todesstrafe, Tabu und Terror, Saarbrucken.
 4. Delius F.Ch. (1999), Lot do Mogadiszu, Warszawa.
 5. Glen A. (2014), Terroryzm lotniczy, istota zjawiska i przeciwdziałanie, Warszawa.
 6. Gray Ch. (2004), International Law and the Use of Force, Oxford.
 7. Karolczak K. (2008), Terroryzm. Nowy paradygmat wojny w XXI w., Warszawa.
 8. Kowalczyk K., Wróblewski W. (red.) (2006), Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń.
 9. Kulczyński S. (2008), Skutki terroru powietrznego [w:] Terroryzm. Zagrożenia, Prewencja, Przeciwdziałanie, Warszawa.
 10. Liedel K. (2003), Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawno-międzynarodowe, Warszawa.
 11. Marszałek M., Limanowski J.T. (2014), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa.
 12. Rajchel J. (2010), Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Dęblin.
 13. Ścibiorek Z. (2015) (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki.
 14. Zabłocki E. (2009), Ochrona przed zagrożeniami terroryzmu lotniczego, Warszawa.
 15. Zajas S. (2015), Międzynarodowe i krajowe organizacje lotnicze, Warszawa.
 16. Zasieczna B. (2006), Encyklopedia terroryzmu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu