BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipai Tatyana (Education of Minsk City Institute for the Development of Education), Beridze Tamar (Georgian Technical University), Tchanturia Natalia (Georgian Technical University), Goderdzishvili Bela (Georgian Technical University)
Title
Management of the Financial Saving of Households
Zarządzanie oszczędnościami finansowymi w gospodarstwach domowych
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 189-193, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Produktywność pracy, Jakość życia, Oszczędności gospodarstw domowych
Human capital, Labour productivity, Quality of life, Household savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dla przedstawicieli klasy średniej oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważne inwestycją. Klasa średnia, ujawnia najbardziej aktywny udział w oszczędzaniu i inwestowaniu. Analiza i badanie gospodarstw domowych, czynniki ekonomiczne są zawsze ważne dla racjonalnego funkcjonowania gospodarstw domowych. Czynniki społeczne i psychologiczne związane z rzeczywistą niepewności są brane pod uwagę przez inwestora.(abstrakt oryginalny)

For representatives of the middle class Money Saving and investing questions are very important. It is the middle class, that reveals the most active interest in saving money and investing. Representatives of this class require their own everyday satisfaction outlets and they want continuous improvement of their financial situation. Analysis and study of the household, economic factors are always important for the rational nature of households. Social and psychological factors related to the real uncertainties are taken into account by the investor.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Vanishvili M., Vanishvili N., Bibichadze D., Women Entrepreneurs, Investment and Consumer Behavior, "Social Economics (XXI century's actual problems)" Tbilisi 2011, No. 2 (20).
  2. Tvalchrelidze A., Kervalishvili P., Gegia D., Esakia S., Sanadze S., Georgian Economic Development Priorities: Analysis and Future Prospect, Tbilisi 2002.
  3. National Statistics Office. Integrated Household Survey 2011, 2012 and 2013 Years Database.
  4. Cimintia K., Chania M., Households and economic security indicators, Tbilisi 2005.
  5. Bekker G.A., Treatisethe Family - Gambriadze, Harvard University Press 1994
  6. Lipai T., Tchanturia N., Beridze T., Metreveli S., Development of Municipal Households as a Priority Direction Implementation, "Smart Economy. Scientific-methodical magazine" 2014, No. 2 (17)
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu