BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gnatowski Adam (Częstochowa University of Technology), Chyra Mateusz (Częstochowa University of Technology)
Title
Analysis of the Quality of Polymeric Tubes Manufactured by an Extrusion Process
Analiza jakości rur polimerowych wyprodukowanych w procesie wytłaczania
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 9, s. 55-60, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Problems of Quality
Keyword
Badanie jakości, Jakość produktów przemysłowych, Analiza przyczyn i skutków wad, Analiza Pareto-Lorenza
Quality research, Quality of industrial products, Failure mode and effects analysis (FMEA), Pareto-Lorenz analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest ustalenie dominujących czynników powstawania wad podczas wytłaczania rur polimerowych. W artykule scharakteryzowano wpływ wybranych parametrów procesu wytłaczania na jakość wytworzonych rur. W celu określenia częstotliwości i przyczyn występowania wad wytłoczyn wykorzystano takie narzędzia doskonalenia jakości, jak: wykres Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Zanalizowano dwadzieścia dwie wady powstałe podczas procesu wytłaczania. Podjęto próbę ustalenia intensywności występowania wad oraz możliwości ich eliminacji. Stwierdzono, że najczęściej powstającymi defektami podczas wytłaczania rur polimerowych są: falistość powierzchni, ślady pulsacji i bruzdy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The impact of extrusion process parameters on the quality of manufactured pipes has been characterized in the article. In order to determine the causes of defects of extrudates quality improvement tools such as the Pareto-Lorenz chart and the Ishikawa diagram were used. Twenty-two defects which occurred during the extrusion process have been analyzed. An attempt was made to determine the intensity of defects and their possible elimination. It was found that the most common defects occurring during the extrusion of polymer pipes were: surface waviness, pulsation marks and grooves. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Broel-Plater Bogdan, Janusz W. Sikora. 2004. "Proces wytłaczania jako obiekt sterowania automatycznego". Polimery, nr 2: 114-122.
 2. Hamrol Adam. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN.
 3. Jasica Grażyna, Małgorzata Heinrich. 2012. "Kształtowanie jakości wyrobu w procesie produkcyjnym". Problemy Eksploatacji, nr 2: 79-91.
 4. Lenik Piotr. 2011. "Monitorowanie jakości we współczesnych firmach produkcyjnych". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 47: 97-105.
 5. Łybacki Wojciech, Katarzyna Zawadzka. 2008. "Wspomaganie diagnostyki wad odlewów narzędziami zarządzania jakością ". Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, nr 1: 89-101.
 6. Sakai Tadamoto. 2013. "Screw extrusion technology - past, present and future". Polimery, No 11-12: 847-857.
 7. Sikora Robert, Tomasz Garbacz. 2001. "Ocena jakości wytworów otrzymywanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem". Polimery, nr 7-8: 540-545.
 8. Gupta Nikhil, Krishna Kumar Karothiya, Sumer Singh. 2016. "Design and Drafting of a Gear Box for Plastic Extrusion Process". International Journal of Innovative Research in Engineering & Management, Vol. 3: 99-102.
 9. Stasiek Joachim. 2007. Wytłaczanie tworzyw polimerowych - zagadnienia wybrane. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 10. Тоr-Świątek Aneta. 2013. "Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion process of low density polyethylene". Eksploatacja i Niezawodność, nr 3: 225-229.
 11. Wilczyński Krzysztof. 2000. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 12. Migneault Sebastien, Ahmed Koubaa, Fouad Erchiqui, Abdel-kader Chaala, Karl Englund, Michael R Wolcott. 2009. "Effects of processing method and fiber size on the structure and properties of wood-plastic composites". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, vol. 40: 80-85.
 13. Mitra Amitava. 2016. Fundamentals of Quality Control and Improvement. New Jersey. John Wiley and Sons.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.9.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu