BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boiko Anton (Sumy State University, Ukraine), Koldovskyi Artem (Sumy State University, Ukraine), Chernega Kateryna (Sumy State University, Ukraine)
Title
The Transformation of the Currency Regulation System in the Context of Financial Instability of the Economy
Zmiany w systemie kształtowania kursów walut w kontekście niestabilności gospodarki
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 13-23, bibliogr. 9 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Wskaźniki makroekonomiczne, Rynki finansowe, Kurs walutowy, Kryzys finansowy
Macroeconomic indicators, Financial markets, Exchange rates, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalny kryzys finansowy stawia pytania tak o cele regulacji finansowych, jak i o najlepsze sposoby ich osiągania. Kamieniem węgielnym regulacji bankowych zawsze były wymagania kapitałowe. W kategoriach stabilności ekonomicznej najważniejszym zadaniem każdego rządu jest z jednej strony regulowanie podstawowych wskaźników makroekonomicznych, z drugiej zaś wykorzystywanie instrumentów rynkowych dla stymulowania gospodarczego wzrostu. Jednocześnie zauważyć wypada, że podczas kryzysów finansowych stosowane są inne instrumenty regulacyjne niż te wykorzystywane podczas okresów stabilności, przy czym skutki ich wprowadzenia mogą być nie tylko trudne do przewidzenia, ale wręcz mieć negatywny wpływ na sytuację na rynku finansowym. Artykuł prezentuje krytyczną analizę zmian w systemie kształtowania kursów walut w kontekście niestabilności gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The global financial crisis raises questions over the objectives of financial regulation as well as over how to best meet these goals. Capital requirements have always been the cornerstone of bank regulation. In terms of economic instability, government regulation of basic macroeconomic indicators on the one hand, and market instruments geared to stimulating the growth of businesses on the other, are the key responsibilities for the government of any country. At the same time, it should be noted that during a financial crisis, the relevant instruments of economic regulation are not same as those applied during periods of stability. The effect of their implementation is not only unpredictable, but could also adversely affect the financial market. The paper presents a critical analysis of the transformation of the currency regulation system in the context of financial instability of the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banking Information & Regulation / Board of Governors of the Federal Reserve System, www.federalreserve.gov/pf/pdf/frspurp/pdf.
  2. Britain and the Single Currency, www.globalbritain.org/BNN/BN01.htm [access: 2.11.2016].
  3. Buiter W.H., C. Grafe, 2001, Central Banking and the Choice of Currency Regime in Accession Countries, European Bank for Reconstruction and Development Working Paper 17.01.2001.
  4. Chetwin W., 2006, The Reserve Bank's Local-Incorporation Policy, Reserve Bank of New Zealand Bulletin, Vol. 69, No. 4: 12-21.
  5. Corker R. et al., 2001, Exchange Rate Regimes in Selected Advanced Transition Economies - Coping with Transition, Capital Inflows, and EU Accession, IMF Discussion Paper, April.
  6. Curtis E.S., Gardner R., Waller C.J., 2002, Dollarization in Ukraine: 1991 to the Present, Paper for Fordham University conference on "Euro and Dollarization: Forms of Monetary Union in Integrating Regions", April 5-6.
  7. European Commission, Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home [access: 7.11.2016].
  8. Exchange rate mechanism (ERM II) between the euro and participating national currencies, http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_ framework/l25082_en.htm [access: 1.11.2016].
  9. Ghosh A., Gulde A.-M., Ostry J., Wolf H., 1995, Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?, IMF Working Paper, Vol. 121.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu