BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frankowska Marzena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne
Spatial Configurations of the Supply Chain - Logistics and Competitive Conditions
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 39-51, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Struktura przestrzenna, Przewaga konkurencyjna, Łańcuch dostaw
Spatial structure, Competitive advantage, Supply chain
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Konfiguracja łańcucha dostaw jest zagadnieniem o charakterze strategicznym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zarówno logistycznych, jak i konkurencyjnych uwarunkowań konfigurowania przestrzennego łańcuchów dostaw w kontekście jego integracji funkcjonalnej i geograficznej. Podkreślono znaczenie kompleksowego podejścia do wyboru lokalizacji ogniw łańcucha dostaw, uwzględniając przy tym zróżnicowane kryteria oraz metody.(abstrakt autora)

The configuration of the supply chain is an issue of strategic level. The purpose of this paper is to present both logistical and competitive conditions of supply chains spatial configuration in the context of itsfunctional and geographic integration. It highlights the importance of a comprehensive approach to location of supply chain facilities at different tiers, taking into account the various criteria and methods.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah, A., Tucci, C.L. (2003). Biznes internetowy strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Arvis, J.F., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, Ch., Raj, A. (2014). Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy. Washington: The World Bank.
 3. Chandra, Ch., Grabis, J. (2016). Supply Chain Configuration: Concepts, Solutions, and Applications. New York: Springler
 4. Chojnicki, Z. (1992). Współczesne problemy gospodarki przestrzennej. W: Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Poznań: Wyd. UAM.
 5. Ciesielski, M. (2006). Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8.
 6. Coyle, J.J., Bardi, E., Langley, C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 7. Fechner, I. (2007). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 8. Frankowska, M. (2016). Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości - próba usystematyzowania koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki (w druku).
 9. Gołembska, E. (1999). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa, Poznań: PWN.
 10. Kawa, A. (2010). Konfigurowanie łańcucha dostaw. W: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: PWE.
 11. Koźmiński, A.K. (1999). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: PWE.
 12. Montoya-Torres, J.R., Ortiz-Vargas, D.A. (2014). Collaboration and Information Sharing in Dyadic Supply Chains: A Literature Review over the Period 2000-2012. Estudios Gerenciales, 30.
 13. Mucchielini, J.L., Puech, F. (2006). Le choix de la localisation : le cas des multinationales françaises en Europe. Problèmes économiques, 2.909, dossier «Les stratégies d'entreprises dans la mondialisation».
 14. Murphy, P.R., Wood, D.F. (2011). Nowoczesna logistyka. Warszawa: Helion.
 15. Parysek, J.J. (2006). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UAM.
 16. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 17. Rodrigue, J.P. (2006). Transportation and the Geographical and Functional Integration of Global Production Networks. Growth and Change, 37 (4).
 18. Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B. (2013). The Geography of Transport Systems. London: Routledge.
 19. Schary, P.B., Skjott-Larsen, T. (2002). Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Warszawa: PWN.
 20. Veltz, P. (2005). Mondialisation, villes et territoires. Paris : Presses Universitaires de France, collection «Quadrige».
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu