BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Title
Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017
Advisory Functions of Internal Audit in the Police in the Area of Security of the Race Finale of "The Tall Ship Races 2017"
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 9-18, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, System doradczy, Ryzyko, Mapa ryzyka
Internal audit, Advisory system, Risk, Risk map
Note
streszcz., summ.
Company
Policja
Police
Abstract
Cel - Wdrożenie czynności doradczych audytu wewnętrznego w obszarze przygotowań policji do zabezpieczenia finału regat The Tall Ships Races 2017. Metodologia badania - Zastosowano metodę mapy ryzyka w audycie wewnętrznym dla identyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na bazie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczonych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych. Wynik - Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia imprezy masowej. Ponadto zaprezentowano kierunki rekomendacji czynności doradczych. Oryginalność/wartość - Materiał badawczy pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących wdrożenia czynności doradczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Implementation of advisory service of internal audit in the area of the Police preparation to secure the race finale of "The Tall Ship Races 2017". Design/methodology/approach - The risk map method in internal audit was used in order to identify needs and diagnose risk on the basis of the data collected from management and people chosen to secure participants of special events. Findings - On the basis of the analysis, conducted with the risk map, information about potential risk type and their influence on the organization of security of a mass event was obtained. Originality/value - The research material allowed to investigate the issue objectively and independently and make a conclusion about the implementation of advisory service.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx.
  2. http://pl.wikipedia.org.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84).
  4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2011, nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn.zm.).
  6. Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu