BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych
Internal Control System In Streamlining of tye Innovative Processes
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 19-29, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
System kontroli wewnętrznej (SKW), Audyt wewnętrzny, Procesy innowacyjne, Projekty innowacyjne
Internal control system, Internal audit, Innovation processes, Innovative Projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba określenia roli jaką powinien pełnić efektywnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej w usprawnianiu realizacji procesów innowacyjnych. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej w zakresie realizacji, kontroli i audytu procesów innowacyjnych (realizacja projektów badawczo-rozwojowych w programach ramowych Unii Europejskiej). Wynik - Efektem prowadzonych badań jest określenie zasad opracowania procedur kontroli wewnętrznej celem zapobiegania nieprawidłowościom pojawiającym się przy realizacji procesów innowacyjnych. Oryginalność/wartość - Brak kompleksowego opracowania dotyczącego sposobu organizacji systemu kontroli wewnętrznej w zakresie działalności innowacyjnej determinuje zasadność prowadzenia badań w niniejszym obszarze. Artykuł ma charakter aplikacyjny, a jego wyniki mogą być wykorzystane w procesie opracowania procedur kontroli wewnętrznej w podmiotach realizujących projekty innowacyjne.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to try to determine the role that an effective internal control system should play in improving the performance of innovative processes. Design/methodology/approach - For the purposes of this article use of the critical analysis of the literature and law of the regulatory, observation of economic practice in the implementation, control and audit of innovation processes (implementation of R & D projects within the EU framework programs). Findings - The result of the research will be the elaboration of internal control procedures in order to prevent irregularities from the implementation of innovative processes. Originality/value - The lack of comprehensive study on how the internal control system for innovation is organized determines the relevance of research in this area. The article is an application and its results can be used in the process of developing internal control procedures in entities implementing innovative projects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kałużny, S. (2008). Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
  2. Klimas, M. (1997). Podręczna encyklopedia rachunkowości. Warszawa: Poltext.
  3. Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Nadolna, B. (2009). System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 16.
  5. Paczuła, C. (1998). Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Warszawa: Difin.
  6. Piotrowska, K. (2016). Etapy procesu innowacyjnego jako obszaru ryzyka w audycie wewnętrznym. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84/1), 347-359. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-30.
  7. Saunders, E.J. (2003). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Educator.
  8. Szczepankiewicz, E.I. (2016). Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  9. Terebucha, E. (1976). Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  10. Winiarska, K. (2010). Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu