BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzebisz Natalia (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
Title
Żywność funkcjonalna w diecie sportowców
Functional Food in Sportsmen's Diet
Source
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 237-246, bibliogr. 27 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Keyword
Żywność funkcjonalna, Sport, Żywienie człowieka, Żywienie dietetyczne, Przegląd literatury
Functional food, Sport, Human nutrition, Dietary feeding, Literature review
Note
JEL Classification: I12
streszcz., summ.
Abstract
Rynek żywności funkcjonalnej dobrze rozpowszechniony i znany jest w Japonii, w której badany jest od lat 80. XX wieku. Współcześnie obejmuje w tym kraju produkcję przemysłową. Mimo wzrostu zainteresowania tym tematem w Stanach Zjednoczonych i Europie, produkty te nadal nie są właściwie identyfikowane w społeczeństwie. Często mylone z żywnością wzbogaconą, suplementami diety czy ekożywnością, stanowią problem w określeniu i świadomym wyborze przez konsumentów. Specjalną grupę stanowią odżywki dla sportowców, wspierające możliwości fizyczne i psychiczne organizmu. Celem artykułu jest przedstawienie działania odżywek wysokobiałkowych, węglowodanowo białkowych oraz białkowych w aspekcie treningu sportowego na podstawie przeglądu dostępnej literatury. Analiza tej wiedzy ma przedstawić implikacje praktyczne i społeczne z zakresu żywności funkcjonalnej w diecie sportowców. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present and compare technological systems of food production that are used in the catering industry. The paper was based on a literature review. The principles of modern cooking technology: cook-chill, cook-freeze and sous-vide were presented and compared to the conventional technologies like cook-serve and cook-hold-serve. The review has shown that traditional technologies in catering industry may not always be used, mainly due to the organisational reasons. Among the advantages of modern technologies with their practical dimension: organisational aspects of production, high nutritional value and sensory quality of food as well as food safety aspects and the possibility to move the selected operations in time and space may be listed. It was emphasised that regular staff training during use of the new technologies is needed, because it requires appropriate technological and hygienic regimes. When choosing the most appropriate technology many aspects like desirable assortment, production volume, consumer requirements, facility infrastructure, equipment and staff qualifications should be taken into account. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antosiewicz I. (1997), Żywność o określonych funkcjach prozdrowotnych - żywność funkcjonalna na tle doświadczeń japońskich, "Żywność, Żywienie a Zdrowie", nr 4.
 2. Bagchi D., Sen C.K., Ray S.D., Das D.K., Bagchi M., Preuss H.G., Yinson J.A. (2003), Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract, "Mutation Research", No. 95(2).
 3. Bigard A. X. (1996), Apport an proteines At masse musculaire, "Sciences & Sports", No. 11.
 4. Burke L. (2007), Sport Foods and Supplements, (w:) Practical Sports Nutrition, "Human Kinetics".
 5. Convertino V., Armstrong L., Coyle E., Mack GW., Sawka MN., Senay LC Jr., Sherman WM. (2007), American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement, "Medicine & Science in Sports & Exercise", No. 39(2).
 6. Elia D., Stadle K., Horvath V., Jakus J. (2006), Effect of soy- and whey protein-isolate supplemented diet on the redox parameters of trained mice, "European Journal of Nutrition", No. 45(5).
 7. Frączek B., Warzecha M., Tyrała F, Pięta A. (2016), Prevalence of the use of effective ergogenic aids among professional athletes, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", nr 67(3).
 8. Frączek B., Gacek M., Grzelak A. (2012), Nutritional support of physical abilities in a professional athletes group, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 93(4).
 9. Frączek B., Szyguła Z. (2005), Zasady racjonalnego żywienia w sporcie, (w:) Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.), Medycyna sportowa, PTMS, Warszawa.
 10. Gawroński W., Ziemba A. (2005), Wybrane problemy dopingu a wspomaganie zdolności wysiłkowych w sporcie, (w:) Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.), Medycyna sportowa, PTMS, Warszawa.
 11. Grzebisz N. (2016), Rodzaj stosowanej suplementacji podczas makrocyklu narciarza alpejskiego, (w:) Cięszczyk P., Miciuła I. (red.), Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.
 12. Kalpakęioglu B.B. (2008), Nutrition in Sportsmen, "Rheumatism", No. 23.
 13. Karwowska A., Bogacz A. (2007), Żywność funkcjonalna w Polsce - dziś i jutro, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 12.
 14. Kraemer W.J., Ratamess N.A., Volek J.S. (2006), The effects of amino acid supplementation on hormonal responses to resistance training overreaching, "Metabolism", No. 55(3).
 15. Krajewski K. (1999), Przyczyny, kierunki rozwoju i segmentacja rynku żywności prozdrowotnej na tle doświadczeń światowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 4(21).
 16. Krygier K., Florowska A. (2008), Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości, "Przemysł Spożywczy", nr 62(5).
 17. Krzywański J., Pokrywka A. (2009), Sport bez dopingu, COMS, Warszawa.
 18. Maugham R.J., Burke L.M. (2000), Żywienie a zdolność do wysiłku, Medicina Sportiva, Kraków.
 19. Murray Robert Kincaid, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell (2008), Biochemia Harpera ilustrowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 20. Scientific Concepts of Functional Foods in Europe (1999), Consensus Document, "British Journal of Nutrition".
 21. Tomlin D.L., Clarke S.K., Day M., McKay H.A., Naylor P.J. (2013), Sports drink consumption and diet of children involved in organized sport, "Journal of the International Society of Sports Nutrition", No. 10.
 22. Tscholl P., Alonso J., Dolle G., Junge A., Dvorak J. (2010), The use of drugs and nutritional supplements in top level track and field athletics, "The American Journal of Sports Medicine", No. 38(1).
 23. Williams M.H. (1999), Ergogenic substances and exercise capacity in sport, "Medicina Sportiva", No. 3(1).
 24. Zając A., Poprzęcki S., Czuba M., Szukała D. (2010), Dietetyczne i suplementacyjne wspomaganie procesu treningowego, AWF, Katowice.
 25. Zając A., Poprzęcki S., Waśkiewicz Z. (2007), Żywienie i suplementacja w sporcie, AWF, Katowice.
 26. Zając A., Waśkiewicz Z. (2001), Dietetyczno-treningowe wspomaganie zdrowia i sprawności fizycznej, AWF, Katowice.
 27. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z dnia 27 września 2006 r. z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2084-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu