BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dawid Leszek (Koszalin University of Technology)
Title
Chosen Problems of Wind Farms Localization in Light of New Law on Investments Concerning Wind Power Stations
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr IV/1, s. 1445-1455, fot., rys., bibliogr. 35 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Elektrownie wiatrowe, Modele lokalizacji, Regulacje prawne, Podatki
Windfarms, Location models, Legal regulations, Taxes
Note
summ.
Abstract
Percentage of wind energy production in Poland increases every year. In 2009 it amounted to 0.55%, while in 2014 it was already 4.53%. Localization and construction of wind farms must meet many conditions defined in regulations being in force in this field, they still arouse a lot of controversy. Main reasons are their negative impact on landscape, agritourism, land value, human health, nature and others. Every such investment has both positive and negative influence on the neighbourhood, and its development. It gives an income to communes' budgets through taxes, to landowners through grounds lease or sale, creates new workplaces during construction and then operation of devices. It also leads to modernization and repair local routes, electrical grids and others . The aim of this paper is to present chosen problems connected to the localization of wind farms. The research focuses on regulations concerning the wind farms localization, its procedures, calculation of taxes for communes, incomes for landowners on whose grounds the wind turbines were built, and others, in the context of the new law i.e. Act of 20 May 2016 on Wind Energy Investments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 14 June 1960 - The Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2013, item 267 as amended);
 2. Act of 14 March 1985 on State Sanitary Inspection (Journal of Laws of 2011, No. 212, item 1263 as amended);
 3. Act of 12 January 1991 on Local Taxes and Charges (Journal of Laws of 2010, No. 95, item 613 as amended)
 4. Act of 7 July 1994 - The Building Law (Journal of Laws of 2013, item 1409 as amended)
 5. Act of 3 February 1995 on the Protection of Agricultural and Forests Land (Journal of Laws of 2013, item 1205 as amended)
 6. Act of 10 April 1997 - The Energy Law (Journal of Laws of 2012, item 1059 as amended)
 7. Act of 27 April 2001 - The Environment Protection Law (Journal of Laws of 2013, item 1232 as amended)
 8. Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Land Development (Journal of Laws of 2012, No. 647, item 951 as amended)
 9. Act of 3 October 2008 on Providing Information on the Environment and Environmental Protection, Public Participation in Environmental Protection and on Environmental Impact Assessment (Journal of Laws of 2013, item 1235, as amended)
 10. Act of 8 March 2013 amending the act on the Protection of Agricultural and Forest Lands (Journal of Laws of 2013, item 503 as amended)
 11. Act of 20 May 2016 on Wind Energy Investments (Journal of Laws of 2016, item 961)
 12. Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483)
 13. Dawid, L., Deska, K. (2014a). Wybrane problemy rejestracji i ewidencji użytków ekologicznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/2/2014: 389-398
 14. Dawid, L., Deska, K. (2014b). Porównanie i ocena kompletności danych o użytkach ekologicznych w wybranych rejestrach na przykładzie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/2/2014: 453-465
 15. Decision of Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 11 August 2010, I SA/Rz 340/10. From: orzeczenia.nsa.gov.pl
 16. Derski, B. (2011). Wyrok TK korzystny dla wiatraków. From: http://cire.pl/ item,56903,1,0,0,0,0,0,wyrok-tk-korzystny-dla-wiatrakow.html Access: 10.10.2016
 17. Drogowska, K. (2010). Czy gminy rzeczywiście dużo zyskują na wiatrakach? From: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,7585491,Czy_gminy_rzeczywiscie_ duzo_zyskuja_na_wiatrakach_.html. Access: 10.10.2016
 18. Dyląg, B. (2014). Trudno się dziwić biednym samorządom, że stawiają wiatraki. From: http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/trudno-sie-dziwic-biednym-samorzadomze-stawiaja-wiatraki,56095.html. Access: 10.10.2016
 19. Gospodarka Morska. (2013). Do 2016 r. ma powstać 11 farm wiatrowych o mocy 1576 MW. From: http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/do-2016-r-ma-powstac-11- farm-wiatrowych-o-mocy-1576-mw.html. Access: 10.10.2015
 20. Hrynkiewicz, J. (2014). Wpływ lokowania elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości. Kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy, 3: 32-40.
 21. iSokolka.eu (2015). Gmina chce wiatraków. From: http://isokolka.eu/nowy-dwor/11778- gmina-chce-trzydziestu-szesciu-wiatrakow. Access: 10.10.2015
 22. Local Referendum Act of 15 September 2000 (Journal of Laws of 2000, No. 88, item 985)
 23. Local Self-Government Act of 8 March 1990 (Journal of Laws of 2013, item 594 as amended)
 24. Nature Conservation Act of 16 April 2004 (Journal of Laws of 2013, item 627 as amended)
 25. NIK (2014). Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. No. 131/2014/P/13/189/LWR
 26. NIK (2016). Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK. No. 47/2016/D/15/502/KIN
 27. NOWa Gazeta Biłgorajska. (2015). Kolejne gminy z wiatrakami? From: http://www. gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-34664-kolejne-gminy-z-wiatrakami/ Access: 10.10.2016
 28. Podgajniak, T. (2015). Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - inwestycyjny tor przeszkód. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy i bariery. 70th Meeting of Forum "Energia - Efekt - Środowisko" NFOŚiGW, 25th February 2015
 29. Polish Wind Energy Association (2015). Energetyka wiatrowa. Fakty. From: http://psew. pl/DWDR/broszura.pdf/. Access: 30.07.2016
 30. Regulation of the Minister of Environment of 9 September 2002 concerning ecophysiography studies (Journal of Laws of 2002, No. 155, item 1298)
 31. Regulation of the Council of Ministers of 9 November 2010 on projects likely to have significant effects on the environment (Journal of Laws of 2010, No. 213, item 1397, as amended)
 32. Sekściński, A. (2015). Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy i bariery. 70th Meeting of Forum "Energia - Efekt - Środowisko" NFOŚiGW, 25th February 2015
 33. Spychalski, M. (2016). Ustawa wiatrakowa mocno ograniczy zabudowę mieszkaniową. From: http://biznesalert.pl/spychalski-ustawa-wiatrakowa-wprowadzi-zakaz-zabudowymieszkaniowej-na-znaczacym-terenie-kraju/. Access: 30.07.2016
 34. Tyczyńska, A. (2015). Mieszkańcy Czarnocina protestują przeciwko wiatrakom. From: http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/mieszkancy-czarnocina-protestujaprzeciwko-wiatrakom,3346051,artgal,t,id,tm.html. Access: 30.07.2016
 35. Wyborcza.pl (2012). Protesty o wiatraki. From: http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/ protesty+o+wiatraki. Access: 30.07.2016
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.4.1.110
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu