BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimková Emília (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Title
The Pros and Cons of Technological Innovations in Financial Services
Wady i zalety innowacji technologicznych w usługach finansowych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 55-65, bibliogr. 14 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Ekonomia behawioralna, Innowacje techniczne, Płatności mobilne, Bitcoin, Rynek usług finansowych, Usługi finansowe
Behavioral economics, Technical innovations, Mobile payments, Bitcoin, Financial services market, Financial services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sektor usług finansowych od lat korzysta z wielu różnych technologii. Dzisiaj jednakże banki i firmy ubezpieczeniowe stają w obliczu zalewu innowacji spoza branży. Listę otwierają zwykle bitcoin, płatności mobilne, otwarte interfejsy programowania (API) i crowdfunding - ale lista wydaje się w istocie nie mieć końca. Odwołując się do teorii Thorstena Veblena (1899), jednego z pierwszych socjologów i ekonomistów, którzy systematycznie badali przemożny wpływ innowacji technologicznych na instytucje, artykuł odsłania wady i zalety zastosowania wybranych technologicznych innowacji w usługach finansowych.(abstrakt oryginalny)

There is a large variety of technologies that have been used in the financial services sector. However, today banks and insurance companies find themselves overwhelmed by innovators from outside their business. The list usually starts with Bitcoin, mobile payments, open application programming interface, and crowdfunding - but there seems to be no end to the diversity. Following the theory of Thorstein Veblen (1899), who was one of the first sociologist and economists to systematically study the relationships between institutions and the transformative power of technological innovation, the paper reveals the pros and cons of the application of chosen technology innovations in financial services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arthur B.W., 2007, The Structure of Invention, Research Policy, Vol. 36: 274-287.
 2. Benioff M.R., 2016, Fourth Industrial Revolution, www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016/sessions/the-future-of-growth-technology-driven-human-centred [access: 28.09.2016].
 3. DeepDotWeb., 2016, Breaking: Sheep Marketplace Owner Arrested, www.deepdotweb.com/015/03/ 27/breaking-sheep-marketplace-owner-arrested [access: 28.09.2016]
 4. Evans D.S., 2014, Economic Aspects of Bitcoin and Other Decentralized Public-Ledger currency platforms. Coase-Sandor Instituted for Law and Economics Working Pape No. 685: 1-21.
 5. Frame S.W., White I.J., 2004, Emprirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action?, Journal of Economic Literature, Vol. 42, No. 1: 116-144.
 6. Guadamuz A., Marsden, Ch., 2015, Blockchains and Bitcoin: Regulatoy Responses by Cryptocurrencies, First Monday, Vol. 20, No. 12: 1-27 [access: 28.09.2016].
 7. Hodgson G., 2006, What are Institutions?, Journal of Economic Issues, Vol. 40, No. 1: 1-24.
 8. Luyendijk J., 2015, Swimming with Sharks, London: CPI Group.
 9. Papadopoulos G., 2015, Blockchin and Digital Payments: An Institutionalist Analysis of Cryptocurrencies, in: Handbook of Digital Currency, London: Elsevier Inc.
 10. Tool M., 2000, Value Theory and Economics Progress: The Institutional Economics of J.F. Foster, Boston: Kluwer Academic Publishers.
 11. Veblen T., 1899, The Theory of Leasure Class, Columbia, http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf [access: 28.09.2016].
 12. Waller W.T. Jr., 2015, The Evolution of the Veblenian Dichotomy, in: R. Albelda, Ch. Gunn, W. Waller (eds.), Alternatives to Economic Ortodoxy, London - New York: Routledge.
 13. www.investing.com [access: 28.09.2016].
 14. www.viamo.sk [access: 28.09.2016].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu