BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedzic Krzysztof (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu), Jabłonko Olga (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Title
Filozofia wychowania Johna Locke'a (1632-1704) w dzisiejszych czasach
John Locke's Philosophy of Education at Present
Source
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 36-40, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Pedagogika, Wychowanie, Filozofia
Pedagogy, Education, Philosophy
Note
summ., streszcz.
Locke John
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie poglądów Johna Locke'a, angielskiego filozofa oświeceniowego, na temat wychowania młodzieży i wskazanie, że jego teorie nie straciły na aktualności. W swoich tekstach porusza on wiele istotnych kwestii dotyczących wychowania, o których również dyskutuje się obecnie, np. wychowanie fizyczne, moralne. Dlatego warto przypomnieć współczesnym postać tego wybitnego uczonego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to discuss John Locke's views on education and to show that his views were, for the time, quite forward-looking. Locke believed it was important to take great care in educating the young. In his works Locke foreshadowed some contemporary pedagogical views by suggesting that education should address both character and intellect. He recognized that children learn best when they are engaged with the subject matter. Therefore he maintained that children should be allowed some self-direction in their course of study and he favored methods that would help children to understand the difference between right and wrong and to cultivate a moral sense of their own. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aldrich R., John Locke, [w:] Myśliciele o wychowaniu, przekł. C. Kupisiewicz, Warszawa 2000, t. 2.
 2. Baley S., Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1960.
 3. Buber M., Wychowanie, "Znak" 1968, nr 4.
 4. Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996.
 5. Jabłonko O., Myśl etyczno-pedagogiczna Jana Amosa Komeńskiego w dzisiejszych czasach, [w:] Problemy etyczności i etyki w szkole, red. J. Malinowska, Jelenia Góra 2009.
 6. Jacher W., Socjalizacja w rodzinie, "Rocznik Pedagogiki Rodziny. Studia i rozprawy" 2000, t. 3.
 7. Kreutz M., Osobowość nauczyciela wychowawcy, Warszawa 1974.
 8. Locke J., Myśli o wychowaniu, przekł. F. Wnorowski, Wrocław-Warszawa 1959.
 9. Locke J., Wybór pism pedagogicznych, opr. H. Pohoskiej, Warszawa 1948.
 10. Maritain J., Od filozofii cz³owieka do filozofii wychowania, [w:] Człowiek - wychowanie - kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993.
 11. Melibruda J., Ja - Ty - My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 1980.
 12. Pedagogika społeczna, red. E. Marynowicz-Hetka, Warszawa 2007.
 13. Śnieżyński M., Zarys dydaktyki, Kraków 2000.
 14. Tarnowski J., Człowiek - dialog - wychowanie, "Znak" 1991, nr 9.
 15. Wołoszyn S., Poglądy pedagogiczne i miejsce w dziejach wychowania Johna Locke'a, [w:] Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964.
 16. Zins H., Historia Anglii, Wrocław-Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
1509-5576
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu