BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupczyk Teresa (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), Przemyślańska-Włosek Joanna (Otto Workforce Polska)
Title
Opinia polskich pracowników na temat współpracujących z nimi imigrantów z Ukrainy na przykładzie Otto Workforce Polska
The Opinion of Polish Workers Concerning Cooperation with Immigrant Workers from Ukraine on the Example of Otto Workforce Polska.
Source
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 3, s. 13-19, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Imigracja, Imigracja zarobkowa, Praca, Rynek pracy
Immigration, Economic immigration, Labour, Labour market
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Głównym celem opracowania było ustalenie, jaka jest opinia polskich pracowników na temat współpracujących z nimi imigrantów z Ukrainy. W ramach celów szczegółowych podjęto się rozpoznania, na jakie problemy napotykają polscy pracownicy w kontaktach z pracownikami z Ukrainy i co charakteryzuje tych drugich w stosunku do pracowników z Polski. Przeprowadzono badania ilościowo- -jakościowe, oparte na kwestionariuszu ankiety, wśród 372 polskich pracowników współpracujących z imigrantami z Ukrainy. Ustalono zależności odpowiedzi z płcią respondentów przy wykorzystaniu współczynnika kontyngencji V-Cramera dla zmiennych kategorialnych. Okazało się, że znaczna część polskich pracowników ma dobrą opinię o współpracujących z nimi imigrantach z Ukrainy. Uważają, że mają oni pozytywny stosunek do pracy, efektywnie pracują, szybko się uczą i są bardzo zmotywowani do pracy.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this research is to recognize the opinions of Polish workers regarding Ukrainian immigrant workers cooperating with them. The scope of detailed objectives focuses on the problems which are faced by Polish workers while cooperating with Ukrainian immigrant workers and the particular characteristics indicated by Polish workers. The main reason to initiate this research is the existence of numerous deficits of labor market in Poland and the attempts to find the effective solution. It turns out that one of the most effective solutions to break the deadlock in current deficits of labor market is the employment of immigrant workers from Ukraine. Nevertheless not all Polish workers are open and friendly to immigrant workers from Ukraine, and treat them as competition. This negative opinion of Polish workers regarding Ukrainian immigrant workers may result in the variety of problems and inconveniences as well as it may significantly impact the work results in a negative way. Thus the recognition of opinions of Polish workers concerning Ukrainian immigrant workers constitutes the major area of interest of employers and work agencies, nowadays commonly and eagerly hiring them in their enterprises. The quantitative and qualitative research has been conducted based on the questionnaire distributed among 372 Polish workers, cooperating with immigrants from Ukraine. There have been found dependencies of responses with the gender of respondents with the application of V-Kramer contingency coefficient for category variables. It has been concluded that the significant group of Polish workers expresses a positive opinion regarding immigrant workers from Ukraine. They claim that Ukrainian workers have positive attitude towards work, work effectively, acquire skills and knowledge instantly and are more motivated to work.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOŚ, 2004, Obcokrajowcy w Polsce. Komunikat z Badań CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ, Warszawa, BS/141/2004, http:// www.bezuprzedzen.org/doc/03Obcokrajowcy_w_Polsce_2004_ CBOS.pdf; Data udostępnienia: 03-12-2016.
 2. CBOŚ, 2008, Obcokrajowcy w Polsce. Raport CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ, Warszawa, BS/73/2008. http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2008/K_073_08.PDF; Data udostępnienia: 03-12- 2016.
 3. CBOŚ, 2010, Praca cudzoziemców w Polsce, Raport CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ, Warszawa, BS/148/2010. http://www.bezuprzedzen. org/doc/praca_cudzoziemcow_w_polsce.pdf; Data udostępnienia: 03-12-2016.
 4. CBOŚ, 2015, Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, Warszawa, nr 93, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/ K_093_15.PDF; Data udostępnienia: 03-12-2016.
 5. De Carvalho P., 1990, Studenci obcokrajowcy w Polsce, Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 6. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Fundacja im. Stefana Batorego, 2002, Wizy dla Ukraińców, Badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego w dniach 7-8 grudnia 2002 r., http:// slideplayer.pl/slide/433372/; Data udostępnienia: 3.12.2016.
 8. Gumińska V., 2010, Imigranci zatrudnieni w Polsce po wstąpieniu Polski do UE, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 9. Hajec M., 2015, Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w Polsce, rynekpracy.pl, Sedlak & Sedlak, http://www.rynekpracy.pl/artykul. php/n.385/email.111984/wpis.987; Data udostępnienia: 24-11-2015.
 10. Kaczmarczyk P., 2014, Dla kogo Polska jest "zieloną wyspą"?, Instytut Obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/18708/lupa- -instytutu/dla-kogo-polska-jest-zielona-wyspa; Data udostępnienia: 03-12-2016.
 11. Konieczna J., 2001, Polska - Ukraina wzajemny wizerunek, Instytut Spraw Publicznych.
 12. Konieczna J., 2003, Polacy - Ukraińcy, Polska - Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Koshulko O., Koshulko V., 2016, The role of Ukrainians in the economic growth of Poland, "Word Scientific News", nr 42, s. 256-266.
 14. Kotler P., 2005, Marketing, Rebis, Poznań. Kubiciel-Lodzińska S., 2012, Zatrudnienie cudzoziemców w województwie opolskim - wyniki badań empirycznych, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 20-25.
 15. Łodziński S., 2003, Akceptacja, dystans i zagrożenie. Wybrane problemy społecznej akceptacji pracy cudzoziemców w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [maszynopis], Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Łomiński S., 2002, Opinie i postawy mieszkańców Polski wobec migracji i cudzoziemców w świetle badań opinii publicznej, Kancelaria sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 200.
 17. ManpowerGroup, 2015, Badanie Niedobór talentów 2015, http://www. manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/09/2015_Talent_ Shortage_Survey_lo_res.pdf; Data udostępnienia: 01-12-2016.
 18. ManpowerGroup, 2016, Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Q4 2016. Raport z badania ManpowerGroup. IV kwartał 2016 roku, http://www.manpowergroup.pl/pl/raporty-rynku- -pracy.html; Data udostępnienia: 01-12-2016.
 19. MRPiPS, 2015, 2016, Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Oświadczenia 2015 i I Q 2016, https://www.mpips.gov.pl/ analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/; Data udostępnienia: 09-10-2016.
 20. MRPiPS, 2016, Raporty i analizy - Cudzoziemcy pracujący w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce- statystyki/; Data udostępnienia 11-10-2016.
 21. Nathan M., 2014, The wider economic impacts of high-skilled migrants: a survey of the literature for receiving countries, "IZA Journal of Migration", s. 3-4.
 22. Soral W., Hansen K., Bilewicz M., 2014, Stosunek Polaków do imigrantów oraz jego korelaty - na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013, Centrum Badań nad Uprzedzeniami.
 23. Strzeszewski M., 2003, Czy Polacy lubią inne narody? Komunikat z badań CBOS nr BS/1/2003, http://www.cbos.com.pl; Data udostępnienia: 03-12-2016.
 24. Wafflard Z., Rynek pracy cudzoziemców - raport EastWestlink 2011, 2011, http://docplayer.pl/14576278-Rynek-pracy-cudzoziemcow- raport-eastwestlink-2011.html; Data udostępnienia: 03-12- -2016.
Cited by
Show
ISSN
2392-0025
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.3.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu