BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Remigiusz (Uniwersytet Łódzki), Połoz Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Audyt wewnętrzny wybranych procesów logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Internalaudit of Selected Logistics Processes Based on the Example of the Production Company
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 183-195, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Audyt logistyczny, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Internal control, Logistic audit, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia audytu ze szczególnym uwzględnieniem procesów przemieszczania. Część pierwsza artykułu została poświęcona teoretycznym podstawom audytu. W części drugiej przedstawiono w sposób bardzo szczegółowy przebieg wewnętrznego audytu systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono także możliwe skutki zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz propozycje udoskonaleń analizowanych procesów. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected issues an audit of the logistics process. The first part of the article is dedicated to the theoretical foundations of the audit with particular emphasis on the audit of the logistics. The second part shows in detail the course of the internal audit logistic production company. Also shows the possible effects of identified deficiencies and the proposed improvements analyzed processes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gruchman G.B., Martenka K. (2001), Przydatność analizy stanu obecnego w doskonaleniu procesów logistycznych, Logistyka, nr 6.
  2. Liwowski B., Kozłowski R. (2011), Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa.
  3. Lock D., (red) (2002), Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa.
  4. Herdan A., Stus M.S., Krasodomska J. (2009), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  5. Phol H.Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dz. U. z dnia 8 czerwca 2002.
  7. Skoczylas-Tworek A. (2015), Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Stabryła A. (red) (2010), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
  9. Stoelze W. (2000), Audyt logistyczny - instrument oceny partnerów w łańcuchu dostaw, Logistyka, nr 4.
  10. Voortman C. (2004), Global Logistics Management, Juta and Co Ltd, Cape Town.
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu