BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Andrzej (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Byczkowska Magdalena (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Buy-back akcji własnych w celu ich umorzenia
Buy-back Shares for the Purpose if their Redemption
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 131-141, rys., bibl.13 poz.
Keyword
Sportowa spółka akcyjna, Akcje, Wykup akcji własnych
Sports joint stock company, Shares, Stock buyback
Note
JEL Classification: G19 , G35
streszcz., summ.
Abstract
Nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia stanowi alternatywną wobec dywidendy pieniężnej metodę transferu kapitałów spółki do udziałowców. Na najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych obserwuje się rosnące znaczenie wykupów akcji własnych kosztem dywidendy. Zasadniczym celem prowadzonych rozważań jest analiza i ocena skali stosowania wykupów akcji własnych w celu ich umorzenia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako metody dystrybucji gotówki na rzecz akcjonariuszy. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż wykupy akcji własnych na GPW w Warszawie są przeprowadzane stosunkowo rzadko.(abstrakt oryginalny)

Buyback of shares, with the aim of their redemption, is an alternative to a cash dividend transfer method of the capital of a company to its shareholders. In the most developed capital markets the importance of buy-back shares is significantly growing at the expense of the payment of cash dividends. The main objective of this research is to analyze and assess the scale of the use of buyback on the Stock Exchange in Warsaw as a method of distributing cash to shareholders. The analysis of the study shows that, the buyback of own shares on the Warsaw Stock Exchange are carried out relatively rarely.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąbrowski, D. (2010). Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Gryglewicz, S. (2001). Wykup akcji jako alternatywa wypłaty dywidendy w praktyce funkcjonowania spółek notowanych na GPW w Warszawie. [W:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce (s. 274-304). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 3. Horbaczewska, B. (2012). Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowy. Warszawa: CeDeWu.
 4. Nowicki, A. (2007). Umorzenie akcji, Warszawa: C.H. Beck.
 5. Oleksy, P. (2009). Buy-back na rynku nieruchomości - zarys problematyki. Świat Nieruchomości, 2 (68), 46-51.
 6. Pieloch, A. (2012). Sposoby odkupienia akcji własnych spółek publicznych a motywy jego przeprowadzania. [W:] J. Duraj (red), Wartość i kapitał publicznych spółek akcyjnych (s. 139-160). Łódź: Wyd. UŁ.
 7. Słoński, T. (2012). Analiza wpływu wspomagania długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 8. S&P Dow Jones Indices, Press Release, McGraw Hill Financial, Mar 22 2016. Pobrane z: http:// us.spindices.com/ (25.09.2016).
 9. Sójka, T. (2002). Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 37-56.
 10. Sójka, T. (2004). Umorzenie akcji. Kraków: Zakamycze.
 11. Szablewski, A. (2008). Zwrot gotówki do właścicieli: polityka dywidendy i wykupu własnych akcji. [W:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Value Based Managment - koncepcje, narzędzia, przykłady (s. 417-447). Warszawa: Poltext.
 12. Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 13. Zarębski, S. (2016). Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych - korzyści i zagrożenia. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83/2), 65-75.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu