BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej
Food Security of the European Union Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 150-155, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Żywność, Bezpieczeństwo żywnościowe, Bezpieczeństwo ekonomiczne
Food, Food security, Economic safety
Note
JEL Classification: D12, D18
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie stanu bezpieczeństwa żywnościowego krajów Unii Europejskiej oraz określenie podstawowych czynników determinujących poziom tego bezpieczeństwa. Stwierdzono istnienie dużych dysproporcji w stanie bezpieczeństwa żywnościowego pomiędzy poszczególnymi krajami UE, a szczególnie pomiędzy krajami starej i nowej UE. Określono, że w analizowanych latach średnio w krajach UE pogorszyła się dostępność cenowa produktów oraz ich jakość. Niekorzystne zmiany, jakie zaszły, nie były jednak zbyt wielkie. Natomiast średni wskaźnik dla analizowanych krajów dotyczący dostępu do żywności wyraźnie się poprawił.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show the state of food security in European Union countries and defines the basic factors determining the level of this security. There is a large disproportion in the state of food security between individual European Union countries, especially between old and new EU countries. It was determined that in the analyzed years average prices of products and their quality deteriorated in the countries of the European Union. The unfavorable changes that have taken place were not too great. On the other hand, the average indicator for the analyzed countries regarding access to food has clearly improved.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alderfer Clayton Paul. 1969. "An empirical test of a new theory of human needs". Organizational Behavior and Human Performance 4: 142-175.
 2. Global Food Security Index. 2016. The Economist Inteligence Unit,http://foodsecurityindex.eiu.com/Home/ DownloadResource?fileName=EIU Global Food Security Index - 2016 Findings% 20 Methodology.pdf dostęp 30.05.2017.
 3. Grochowska Renata. 2014. "Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako problemu bez rozwiązania". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 340 (3): 95-106.
 4. Hajdukiewicz Agnieszka. 2017. "Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu". Horyzonty Polityki 8 (22): 109-130.
 5. Kalata Anna, Zdzisław Nowakowski, Igor Protasowicki. 2016. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/263571152, dostęp 05.05.2017.
 6. Kowalczyk Stanisław. 2016. Bezpieczeństwo i jakość żywności. Warszawa: PWN.
 7. Kraciuk Jakub. 2016. "Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego". Journal of Modern Science 1 (28): 251-262.
 8. Księżopolski Krzysztof Michał. 2011. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Elipsa.
 9. Perczyński Maciej. 1990. Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 10. Pieters Hannah, Anneleen Vandeplas, Andrea Guariso, Nathalie Francken, Alexander Sarris, Jo Swinnen, Nicolas Gerber, Joachim von Braun, Maximo Torero. 2012. Perspectives on relevant concepts related to food and nutrition security. Foodsecure project. Working Paper (1). Hague: LEI Wageningen UR.
 11. Puślecki Zdzisław Walenty. 2016. "Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego". Przegląd Polityczny 4: 169-178.
 12. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego. 2014. https://www.ppr.pl/wiadomosci/aktualnosci/ swiatowy- indeks-bezpieczenstwa-zywnosciowego-2014-184436, dostęp 20.06.2017.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3238
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu