BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie dynamiczne procesami biznesowymi - wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku
Dynamic Process Management Business - a Challenge for Enterprises XXI Century
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 322, s. 63-73, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Zarządzanie procesami biznesowymi, Kreatywność personelu, Zaangażowanie pracowników
Business processes, Business Process Management (BPM), Employees creativity, Employees' engagement
Note
JEL Classification: D21, J24
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule omówiono podstawowe założenia koncepcji dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi, przedstawiając je jako narzędzie umożliwiające poprawę elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na rolę zaangażowania ludzi dla efektywności tej koncepcji. Przedstawiono typowe uwarunkowania uzasadniające praktyczną przydatność tej koncepcji dla przedsiębiorstw działających na współczesnych rynkach. Celem niniejszego opracowania była identyfikacja dynamicznego zarządzania procesami jako narzędzia warunkującego efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, z uwzględnieniem postawy zaangażowania pracowników.(abstrakt oryginalny)

This article discusses the basic principles of the concept of dynamic business process management presenting them as a tool for improving the flexibility of the operation of enterprises. Highlighted the role of people's commitment to the effectiveness of this concept. It shows a typical circumstances justifying the practical usefulness of this concept for companies operating in today's markets. The aim of this study was to identify the dynamic process management as a tool condition for the effective operation of modern businesses in a changing environment, taking into account the attitude of employee commitment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Fletcher M., Harris S. (2002), Seven Aspects of Strategy Formation, "International Small Business Journal", Vol. 20, Iss. 3.
 3. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 4. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa - jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie (Beyond Reengineering. How the Process-Centered Organization is Changing our Work and our Lives), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Hewitt A. (2010) Zaangażowanie pracowników a rozwój firmy, http://www.twojeinnowacje.pl/zaangazowanie-pracownikow-a-rozwoj-firmy.
 6. Jaskóła K. (2014), Geneza sukcesu. Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłowymi, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 7. Kwiecień A. (2011), Zaangażowanie pracowników jako sposób na rozwój przedsiębiorstw [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 219, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Mroczek M. (2007), Radość i sprawiedliwość. Debata o inwestowaniu w talenty i o psychologicznych aspektach motywowania, "Personel i Zarządzanie".
 9. Platonoff A.L. (2009), Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiortwem, Difin, Warszawa.
 10. Płoszajski P. (2005), Wstęp:10 lat w wieku nieciągłości [w:] P. Płoszajski (red.), Przerażony kameleon. Eseje o przyszłości zarządzania, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa. www.e-mentor.edu.pl/biblioteka/kameleon.pdf.
 11. Szelągowski M. (2013), Geneza dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4(38), Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
 12. Szelągowski M. (2007), Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi - przesłanki koncepcji, http://dyrekcja.pl/articles/mgt/dynamiczne1.
 13. Szelągowski M. (2014), Konsekwencje dynamic BPM, "e-mentor", nr 4(56), s. 61-68, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1126.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu