BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczewska Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Model biznesu a percepcja sukcesu przedsiębiorstwa rodzinnego - wyniki badań empirycznych
Business Model and Success Perception of Family Business - Results of Empirical Research
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 27-41, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Modele biznesowe, Sukces przedsiębiorstwa
Family-owned business, Business models, Success of the company
Note
summ.
Abstract
Coraz większa popularność modelu biznesu jako narzędzia wykorzystywanego przez współczesne przedsiębiorstwa, a równocześnie brak badań podejmujących problematykę zastosowania modelu biznesu do charakterystyki zachowań biznesowych przedsiębiorstw rodzinnych skłonił autorkę do podjęcia tej tematyki badawczej. W artykule zaprezentowano fragmenty wyników prowadzonych badań. Jednym z celów realizowanych badań było zbadanie, w oparciu o opinie przedsiębiorców rodzinnych, rozumienia pojęcia "model biznesu" przez przedsiębiorców uczestniczących w badaniu oraz postrzegania zależności między realizowanym modelem biznesu a sukcesem przedsiębiorstwa. Zdaniem autorki wśród podejmowanych badań z zakresu family business występuje luka poznawcza w obszarze badania modeli biznesu przedsiębiorstw rodzinnych. Prezentowane wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istniejącej luki. (fragment tekstu)

Business model is a tool which is increasingly used in management process in the situation of instability of external environment, increasing competition and necessity of gaining a competitive advantage. The lack of the research which deals with the problem of use of business model to characterize business behaviour of family business prompted the author to undertake the research on this subject. The article presents the result fragments of the conducted study. One of the purposes was to research (based on the opinion of family businessmen) understanding of the concept "business model" by businessmen who take part in the research and also relationship between business model and company success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2009), From Strategy to Business Models and to Tactics, Harvard Business School, "Working Paper", 10-036, November.
 2. Duczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2012), Model biznesu - nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 3. Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 4. Frishkoff P.A. (1995), Understanding Family Business: What is a Family Business? Oregon State University, Austin.
 5. George G., Bock A.J. (2011), The business model in practice and its implications for entrepreneurship research, "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 1.
 6. Gill H.S. (2001), The Case for Enterprise Business Model Management, "Data Management Review", December.
 7. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M. i in. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Jeżak J. (2014), Orientacja strategiczna oraz główne kierunki rozwoju firm rodzinnych [w:] Jeżak J. (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Klimek J., Żelazko B. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim [w:] Klimek J., Żelazko B. (red.), Innowacyjność firm rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Leszczewska K. (2016), Przedsiębiorstwa rodzinne - specyfika modeli biznesu, Difin, Warszawa.
 11. Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Business Administration", nr 2.
 12. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice.
 13. Popczyk W. (2015), Natura sukcesu rodziny przedsiębiorczej, "Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych", nr 4(12).
 14. Wirtz B.W. (2011), Business Model Management. Design - Instruments - Success Factors, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 15. Zott Ch., Amit R., Massa L. (2011), The Business Model: Recent Developments and Future Research, "Journal of Management", vol. 37, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu