BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego
Advisory Function on the Background of Current and Prospective Objectives of the Internal Audit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 55-64, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, System doradczy, Teoria rachunkowości
Internal audit, Advisory system, Accounting theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena realizacji funkcji doradczej w zadaniach audytu wewnętrznego. Metodologia badania - Wykorzystano wyniki badań ankietowych instytutów audytu wewnętrznego i firmy audytorskiej. Wynik - Według przeprowadzonych badań naukowych w zadaniach audytowych ankietowani wymieniają czynności doradcze dla kierownictwa jednostek. Oryginalność/wartość - Dzięki publikacjom zagranicznym uzyskano informacje o rankingu czynności audytowych. Zagraniczni audytorzy korzystają z kontaktów w ramach instytutów audytu wewnętrznego oraz większych możliwości finansowych przy badaniach ankietowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to evaluate the performance of the advisory function in internal audit tasks. Design/methodology/approach - Used survey institutes of internal audit and the audit firm. Findings - According to the audit work conducted in the audit tasks, the respondents indicate advisory activities for the management of the units. Originality/value - Thanks to foreign publications, information on the ranking of audit activities was obtained. Foreign auditors use contacts within internal audit institutes and benefit from greater financial capacity in surveys.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alkafaji, Y., Hussain, S., Khallaf, A., Meldalawieh, M.A. (2010). Characteristics of an Internal Audit Activity. Report I, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
  2. Allegrini, M., D'Onza, G., Melville, R., Sarens, G., Selim, G.M. (2011). What's Next for Internal Auditing? Report IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
  3. Audyt wewnętrzny w polskich spółkach. Wyniki badania - edycja 2013, Grant Thornton.
  4. Burnaby, P.A., Hass, S. (2009). A Summary of the Global Common Body of Knowledge 2006 (CBook). Study in Internal Aauditing, Managerial Auditing Journal, 24 (9).
  5. Eulerich, M. (2014). Aktuelle Ziele und Zukunftsperspektiven der Interne Revision. Zeitschrift für Interne Revision, 5.
  6. Winiarska, K. (2017). Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu