BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawer-Bernat Jadwiga (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej
The Course of the Audit Tasks in Units of Government
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 121-128, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Administracja publiczna, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Public administration, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie przebiegu realizacji czynności audytowych w jednostkach sektora administracji rządowej. Metodologia badania - Analiza regulacji prawnych, literatury oraz opracowań Ministerstwa Finansów w zakresie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik - Zestawienie informacji na temat realizacji zadań audytowych w jednostkach administracji rządowej w latach 2011-2015. Oryginalność/wartość - Zwrócenie uwagi na aspekt doskonalenia pomiaru efektowności czynności doradczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To present the process of implementation of the audit activities in units of Government. Design/methodology/approach - Analysis of a law regulation, literature and studies of the Ministry of Finance to assess the functioning of the internal audit units of the public finance sector. Findings - A compilation of information on implementation of audit tasks in units of Government in the years 2011-2015. Originality/value - To draw attention to the aspect of the improvement of the measurement of the efficiency of advisory activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska, K. (2008). Audyt wewnętrzny w jednostkach rządowych sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 512. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 12, 75-83.
 2. Czerwiński, K. (2004). Audyt wewnętrzny. Warszawa: InfoAudit.
 3. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2011 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=17e21728-3fd1-4714-9322-e8c018440b95&groupId=764034 (29.05.2017).
 4. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2012a). Prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez usługodawcę. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get _file? uuid=ea72085d-3c36-451a-a982-a08eb95e80b4&groupId=764034 (3.06.2017).
 5. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2013). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2012 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/get_file?uuid=edbd119f-6172-451b-9618-bd822fb3e59b&groupId=764034 (29.05.2017).
 6. Departament Polityki Wydatkowej (2015). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2014 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/docu-ment_library/ get_file?uuid=d9db1fde-e797-44ae-a100-566db3264ce3&groupId=764034 (29.05.2017).
 7. Departament Polityki Wydatkowej (2015a). Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2014. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uu id=80d4d6f3-b741-45d1-94b1-1e207eb38cae&groupId=764034 (3.06.2017).
 8. Departament Polityki Wydatkowej (2016). Benchmarking audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Raport na podstawie danych za 2015 rok. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/ document_library/ get_file?uuid=2eb555cb-0e76-4ace-a366-08648ab34a72&groupId=764034 (29.05.2017).
 9. Departament polityki Wydatkowej (2016a). Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2015. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uu id=6089f063-22fd-41df-a06e-9d03add0c572&group Id=764034 (3.06.2017).
 10. Kabalski, P., Grzesiak, L. (2017). Funkcja audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 91 (147), 9-20. DOI: 10.5604/01.3001.0009.8022.
 11. Kaczmarczyk, A., Kaczmarczyk, J. (2012). Audyt efektywności w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 3 (165), 358-365.
 12. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28).
 13. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego 2012, Tłum. IIA - Polska, Warszawa.
 14. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 112, poz. 763).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
 16. Saunders, E.J. (2002). Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach. Częstochowa: Edukator.
 17. Szymańska, H. (2012). Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (s. 13-39). Warszawa: Difin.
 18. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2001, nr 88 poz. 148 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu