BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarska-Zoła Lidia (Politechnika Częstochowska)
Title
Specyfika usług oferowanych w ramach private banking
The Unique Characteristics of Private Banking Services
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 105-116, bibliogr. 17 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Bankowość prywatna, Produkty bankowe, Usługi bankowe, Segmentacja klientów
Private banking, Bank product, Banking services, Customer segmentation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Integralnym segmentem nowoczesnego i intensywnie rozwijającego się obszaru rynku bankowego w Polsce jest private banking. W tej dziedzinie współczesnej bankowości w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiły istotne przeobrażenia. Wzrost liczby zamożnych klientów i ich oczekiwań determinuje poszukiwania przewagi konkurencyjnej w kreowaniu nowych produktów finansowych. Niniejsze opracowanie przedstawia istotę i rozwój private banking w Polsce, kryteria segmentacji klientów oraz analizę oferty prestiżowych kart płatniczych wybranych banków jako standardowego produktu private banking.(abstrakt oryginalny)

Private banking is an integral component of Poland's modern and rapidly growing market for banking services. At the same time, it is a segment of the banking industry that has experienced significant changes over the last several years. The expectations of an increasing number of well-to-do clients have put a pressure on seeking a competitive edge by developing and launching new financial products. The paper discusses the salient characteristics, such as e.g. the criteria for market segmentation, and the evolution of private banking in Poland, and offers a review of exclusive payment cards representing an emblematic private banking product.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dziawgo L., 2003, Private banking - istotny element współczesnej bankowości, Bank i Kredyt, nr 2: 13-20.
 2. Dziawgo L., 2006, Private banking, Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska.
 3. Dziawgo L., 2006, Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska.
 4. Gabryelczyk K., 2006, Nowe usługi finansowe, Warszawa: CeDeWu.
 5. Gabryelczyk K., 2009, Private asset & Wealth management; Nowe instrumenty i usługi finansowe, Warszawa: C.H. Beck.
 6. Hens T., Bachmann K., 2010, Psychologia rynku dla doradców finansowych, Warszawa: CeDeWu.
 7. Krzyżkiewicz Z. (red.), 2006, Leksykon bankowo-giełdowy, Warszawa: Poltext.
 8. Opolski K., Potocki T., Świst T., 2010, Wealth management. Bankowość dla bogatych, Warszawa: CeDeWu.
 9. Patterson R., 2002, Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 10. Pietrzak J., 2003, Kształtowanie wizerunku usług ekskluzywnych na przykładzie private banking, Marketing i Rynek, nr 12.
 11. Pyka I. (red.), 2013, Bankowość komercyjna, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
 12. Smid W., 2007, Leksykon przedsiębiorcy, Warszawa: Poltext.
 13. Zaleska M. (red.), 2013, Bankowość, Warszawa: C.H. Beck .
 14. Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014, cz. I, www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/2014/Raport KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce- 2014-czesc-I.pdf [dostęp: 15.11.2016].
 15. www.kpmg.com [dostęp: 15.11.2016].
 16. www.privatebanking.pl [dostęp: 12.11.2016].
 17. www.worldwealthreport.com [dostęp: 10.11.2016].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu