BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surdej Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Czy firmy rodzinne są mniej innowacyjne? Mity, fakty i mechanizmy
Are Family Firms Truly Less Innovative? Myths, Facts and Mechanisms
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 149-162, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie różnorodnością
Family-owned business, Enterprise innovation, Diversity management
Note
summ.
Abstract
W tym artykule dokonany zostanie przegląd cech charakteryzujących firmy rodzinne, które mają działać antyinnowacyjnie, stwierdzenia te zostaną skonfrontowane z wynikami badań empirycznych, a następnie wskazane zostaną prawdopodobne przyczyny rozpowszechnienia i względnej trwałości poglądu o antyinnowacyjności firm rodzinnych. (fragment tekstu)

This article analyzes the factors, which according to broadly diffused opinions make family firms less innovative than non-family firms. By proposing a more selective typologization of family firms and differentiating them in the context of variety of innovation forms and modes, the author questions the myths pointing to the lack of conclusive reasons to negate the capacity of family firms to innovate and stay sustainable. A way out of too easy overgeneralization is to design theoretically founded pro- and anti-innovative mechanisms that might characterize different types of family firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Galasso A., Schankerman M. (2015), Patents and Cumulative Innovation: Causal Evidence from the Courts, "Quarterly Journal of Economics", No. 130.
 2. Global Family Business Survey (2014), Up close and professional: the family factor, PwC [online], www.PwC.com/familybusinesssurvey.
 3. González M., Guzmán A., Pombo C. i in. (2012), Family Firms and Debt: Risk Aversion Versus Risk of Losing Control, "Journal of Business Research", No. 66/11.
 4. Harrigan K.R. (1980), Strategy Formulation in Declining Industries, "Academy of Management Review", No. 5.
 5. Harris D., Martinez J.I., Ward J.L. (1994), Is Strategy Different for the Family-Owned Business?, "Family Business Review", No. 7.
 6. Haynes G.W., Walker R., Rowe B.R. i in. (1999), The Intermingling of Business and Family Finances in Family-Owned Businesses, "Family Business Review", No. 12.
 7. Hopenhayn H., Mitchell M. (2001), Innovation Variety and Patent Breadth, "Rand Journal of Economics", vol. 32, No. 1.
 8. James H. (2006), Family Capitalism. Wendels, Haniels, Falcks and the Continental European Model, Belknap Press, Cambridge.
 9. Lansberg I. (1999), Succeeding Generations: Realizing the Dream of Families in Business, Harvard Business School Press, Boston.
 10. La Porta R., López de Silanes F., Shleifer A. (1999), Corporate Ownership around the World, "Journal of Finance", No. 54(2).
 11. Marjański A., Sułkowski Ł. (2014), Metodyka badań firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 12. Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, "Academy of Management Review", No. 21.
 13. Niebler A. (2015), Report on Family Business in Europe, European Parliament (Plenary sitting), Committee on Industry, Research and Energy, RR/10677364EN.doc-A8-0223/2015.
 14. PMR: Dobre prognozy dla rynku suplementów diety (2015), "Puls Biznesu", 26 maja.
 15. Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych. Struktura i mechanizm kreowania kapitału rodziny, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 16. Price C.P. (2006), Are You as Good a Teacher as You Think, Thought & Action, Fall.
 17. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Wach K. (2014), Role of Knowledge in the Internationalisation Process: an Empirical Investigation among Polish Businesses [in:] Kiendl-Wendner D. (red.), Wach K., International competitiveness in Visegrad countries: macro and micro perspectives, Graz.
 19. Więcek-Janka E., Pawłowska M. (2014), Problematyka innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu