BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Andrzej (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Innovations in Enterprise Management
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 163-177, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Innowacje, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w zarządzaniu
Innovations, Enterprise management, Innovations in management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest rozważanie innowacji organizacyjnych i marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W prowadzonych rozważaniach podkreśla się znaczenie innowacji organizacyjnych i marketingowych, co czyni się na podstawie badań statystycznych działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014 [GUS 2015]. (fragment tekstu)

In order to survive and grow companies need to have the ability to undertake and implement innovative ventures. The author provides for an overview of management directed at creating and implementing of innovation in companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aalst H. F., Networking in Society, Organizations and Education, w: Organization for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paryż, 2003.
 2. Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F., Distance to Frontier, Selection and Economic Growth, National Bureau of Economic Research, Lipiec 2002.
 3. Booz Allen Hamilton Inc., How Companies Turn Customers' Big Ideas into Innovations, http://www.strategy-business.com/media/file/sbkw01-12-05.pdf.
 4. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (2010), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategia, Poltext, Warszawa.
 5. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-społeczeństwo-informacyjne; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014, opracowanie sygnalne, GUS Warszawa 30.09.2015.
 6. Enkel E., Back A., Georg von Krogh (2007), Knowledge Networks for Business Growth, Springer Berlin, Heidelberg.
 7. European Commission. Directorate General for Research, Key Figures 2003-2004. Towards a European Research Area. Science Technology and Innovation, Office for Official Publications of the European Communities, 2003.
 8. Furman J., Porter M., Stern S. (2002), The determinants of national innovative capacity, Research Policy (31).
 9. Innovation policy in six candidate countries. The challenges. Report UE, http://www.cordis.lu/innovationnes/src/studies.htm, September 2005.
 10. Organization for Economic Co-operation and Development - Centre for Educational Research and Innovation, Innovation on the Knowledge Economy - Implications for Education and Learning, OECD Publishing House, Paryż, 2004.
 11. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie III, Warszawa 2010.
 12. Pomykalski P., Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Downturn on the Textile and Apparel Industry in Poland. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 13-18.
 13. Powell W.W., Koput K.W., Bowie J.I., Smith-Doerr L. (2002), The Spatial Clustering of Science and Capital: Accounting for Biotech Firm-Venture Capital Relationships, Regional Studies, Vol. 36 (3).
 14. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
 15. Stopczyński B. (2014), Marketing w handlu zagranicznym, w: M. Al-Noorachi, Współczesne wyzwania marketingowe - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu