BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kempa Ewa (Politechnika Częstochowska)
Title
Innowacyjność drogą do rozwoju firm rodzinnych
Innovation - the Way to the Development of Family Businesses
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 215-226, bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Sukces przedsiębiorstwa
Family-owned business, Innovations, Enterprise innovation, Success of the company
Note
summ.
Company
Fakro, Roleski, Dr Irena Eris
, ,
Abstract
Firmy rodzinne chcą być konkurencyjne i stale się rozwijać, a taka postawa wymaga odpowiedniej strategii i innowacyjnego podejścia. W zależności od branży i źródeł finansowania mamy do czynienia z różnymi typami innowacyjności, które mogą wystąpić w miększym lub mniejszym zakresie. Innowacyjność firm rodzinnych opiera się na wyczuciu i poszukiwaniu nowych wyzwań przez właścicieli, którzy angażując swój czas, potencjał i majątek osobisty, nie liczą na szybki zysk, ale na rozwój własny firmy. Badaniami zostały objęte firmy: Fakro, Roleski oraz Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie potencjału innowacyjnego przez polskie firmy rodzinne, a także ocena jego znaczenia dla rozwoju organizacji. (fragment tekstu)

The article presents the role and importance of family businesses for business in Poland. The attention is also drawn to the innovation, opportunities and problems faced by family businesses, wishing to implement innovations to their companies. The last part of the article contains the attempt to assess the impact of the level of innovation in the development of selected family businesses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie Firm Rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata, [online], https://www.pwc.pl/pl/publikacje/badanie-firm-rodzinnych/assets/firmy-rodzinne-2015-24-02.pdf, dostęp: 5.02.2016.
 2. Chaberski A. (2015), Sukcesja kultury innowacyjności, "Relacje-magazyn firm rodzinnych. Innowacyjność w Firmach Rodzinnych", nr 2(10).
 3. Choi Y.R., Zahra S.A., Yoshikawa T., Han B.H. (2015), Family ownership and R&D investment: The role of growth opportunities and business group membership, "Journal of Business Research", t. 68.
 4. McGuirk H., Lenihan H., Hart M. (2015), Measuring the impact of innovative human capital on small firms' propensity to innovate, Research Policy, t. 44.
 5. Królik R. (2011), Kultura organizacyjna i konflikty w zarządzaniu firmą rodzinną, I Konferencja Firmy Rodzinne, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 6. Podręcznik OSLO (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, wersja polska, Warszawa.
 7. Popczyk W. (2015), Przedsiębiorstwa rodzinne mają gen innowacyjności w swojej kulturze, Relacje-magazyn firm rodzinnych. Innowacyjność w Firmach Rodzinnych, nr 3(11).
 8. Popławski W., Sudolska A., Zastępowski M. (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK. Stowarzyszenie wyższej użyteczności "DOM ORGANIZATORA", Toruń.
 9. Producent sosów warzywnych zamierza wchodzić w nowe kategorie produktów, www.portalspozywczy.pl 26 stycznia 2016 [online] http://www.sadyogrody.pl/, dostęp 10.02.2016.
 10. Sosińska-Wit M. (2013), Ocena działań innowacyjnych firm rodzinnych na terenie województwa lubelskiego, III Konferencja Firmy Rodzinne, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 11. Ministerstwo Gospodarki (2013), Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", http://www.me.gov.pl/files/upload/20046/SIEG_PL_wersja%20ksiazkowa.pdf, dostęp 6.02.2016.
 12. Sułkowski Ł., Marjański A. (2010), Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych - wnioski z badań empirycznych [w:] A. Glinka, S. Gudkova (red.) Problemy zarządzania, Wyd Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 13. Wedziuk S. (2016), Najmniejsi skąpią na innowacje, Puls Biznesu 2016-02-05.
 14. Zadura-Lichota P. (red.) (2015), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa 2015, [online], http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/22512.pdf, dostęp: 6.02.2016.
 15. http://pulsinnowacji.pb.pl/4422073,25625,najmniejsi-skapia-na-innowacje, dostęp: 10.02.2016.
 16. http://drirenaeris.com/, dostęp: 10.02.2016.
 17. http://www.fakro.pl/jakosc-i-innowacyjnosc/badania-i-rozwoj, dostęp 10.02.2016.
 18. http://firmyrodzinne.eu/strona/i-firma-rodzinna, dostęp 6.02.2016.
 19. http://kosmetyki.drirenaeris.com/pl/wiedza-i-doswiadczenie, dostęp 10.02.2016.
 20. http://www.moznainaczej.com.pl/wywiady-rok-2013/zarzadzanie-firma-rodzinna, dostęp: 5.02.2016.
 21. http://republikaroleski.pl/aktualnosci, dostęp: 10.02.2016.
 22. http://sbbsdev.com, dostęp: 10.02.2016.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu