BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niziałek Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Podobas Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Knysak Artur (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekoinnowacje na przykładzie przedsiębiorstw z branży meblarskiej
Eco-innovation Exampled by the Companies in the Furniture Industry
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 241-253, rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Ekoinnowacje, Innowacje, Innowacyjność, Przemysł meblarski
Eco-innovation, Innovations, Innovative character, Furniture industry
Note
summ.
Abstract
W czasach ciągłych transformacji rynku, jego globalizacji oraz powstających nowych form dystrybucji produktów firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą mebli muszą nieprzerwanie badać zachowania konsumentów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, by zachować swoją pozycję. Konkurencja jest na tyle duża, że przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwalać na błędy oraz reagować zbyt późno w przypadku, gdy dochodzi do zmian postaw klientów na danym rynku. Aby nie dopuścić do takich sytuacji, niezbędne jest poznanie ich aktualnych potrzeb i trendów, jakim ulegają. (fragment tekstu)

The level of company innovation is an increasingly decisive factor in its market position. It also determines the directions of development and acquisition of new business partners. The article presents a family business, which belongs to the furniture industry, that has acquired a strategic business partner thanks to the eco-innovation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Djellal F. & Gallouj F. (1999), Services and the search for relevant innovation indicators: A review of national and international surveys. Science and Public Policy.
  2. Freeman C., Soete L. (1997), The Economics of Industrial Innovation, Routledge.
  3. Kubeczko K., Rametsteiner E., Weiss G. (2006), The role of sectoral and regional innovation systems in supporting innovations in forestry, Forest Policy and Economics , t. 8, nr 7, October.
  4. OECD, Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris.
  5. Poznański K. (1981), Działalność innowacyjna przemysłu. Elementy diagnozy, PWN, Warszawa-Łódź.
  6. Projekt realizowany przez zespół badawczy WTD SGGW w Warszawie w ramach wspólnego działania Naukowego Centrum Nauki i Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczący Wdrożenia innowacyjnej technologii ekoklejenia materiałów kompozytowych stosowanych w meblarstwie.
  7. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  8. Szajt M. (2008), Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski. Analiza statystyczno-ekonometryczna, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  9. Tether B., Miles I., Blind K., Hipp C., de Liso N. & Cainilli G. (2002), Innovation in the service sector: Analysis of data collected under the community innovation survey (CIS-2), CRIC, Manchester.
  10. Weresa M. (2014), Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu