BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baskiewicz Nicoletta (Politechnika Częstochowska), Kukowska Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Odpowiedzialność za procesy biznesowe w przedsiębiorstwach rodzinnych
Business Processes Responsibility in Family-owned Companies
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 271-282, tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Procesy biznesowe, Przedsiębiorstwo rodzinne, Odpowiedzialność
Business processes, Family-owned business, Responsibility
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Kto jest właścicielem procesów biznesowych w firmach rodzinnych. Za które procesy w firmach rodzinnych odpowiadają członkowie najbliższej rodziny, a za które członkowie rodziny dalszej czy osoby spoza rodziny?
2. Co to znaczy być odpowiedzialnym za proces?
3. Jakie czynniki utrudniają delegowanie odpowiedzialności za procesy?
4. Jakie czynniki ułatwiają delegowanie odpowiedzialności za procesy? (fragment tekstu)

In this study, business processes responsibility has been analysed in family business environment. The introduction determines the theoretical and empirical aspect of the study. On the basis of the literature, business processes phenomenon and management/organisation of an enterprise are based on the principle of supremacy of processes over the functions. The theoretical aim includes responsibility for business processes, also in family businesses. Empirical part of the work is focused on the definition of processes, being subject to responsibility of the closest and more distant family members, as well as the personnel from outside the circle of relatives. Moreover, particular, desirable management skills and methods have been identified, in order to indicate the source of responsibility for these processes. In conclusion, the barriers and conveniences of the processes responsibility delegation have been defined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cialdini R.B. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Covey S.R. (1976), Spiritual Roots of Human Relations, Deseret Book, Salt Lake City.
 3. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 4. Hammer M., Champy J. (1996), Reenginering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Instutute, Warszawa.
 5. Henshall K.G. (2011), Historia Japonii, Bellona, Warszawa.
 6. Kabat-Zinn M.&J. (2008), Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa, IPSI Press, Warszawa.
 7. Lichtarski J. (2004), O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t.1, SGH, Warszawa.
 8. Liker J.K., Convis G.L. (2012), Droga Toyoty do leanleadership, MT Biznes, Warszawa.
 9. Liker J.K., Meier D.P. (2011), Droga Toyoty Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
 10. Rokeach M. (1973), The nature of Human Values, the Free Press, Nowy Jork.
 11. Romanowska M., Trocki M. (2004), Wstęp [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, t.1. red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 12. Sherman H. (2008), It All Depends: a Pragmatic Approach to Organizations, University of Alabama Press.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu