BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukowska Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Baskiewicz Nicoletta (Politechnika Częstochowska)
Title
Podłoże zachowań kształtujących relacje personelu w firmie rodzinnej
The Behaviour Background Influencing the Relations between Employees in the Family Company
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 367-380, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Pozytywne relacje w pracy, Indywidualizm, Studium przypadku
Family-owned business, Positive relationships at work, Individualism, Case study
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu w jego części teoretycznej jest przyjrzenie się społeczno-emocjonalnym uwarunkowaniom małych firm rodzinnych przez pryzmat dorobku psychologii ewolucyjnej i socjologii rodziny. Część empiryczna prezentuje studia przypadków trzech małych firm rodzinnych w układach ich relacji personalnych, ukazując tym samym indywidualizm działania każdej z nich. (fragment tekstu)

When a family company participates in the market competition, its family bonds create a particular asset. The author's intention is to describe basic human behaviours related to psychological evolution process, determining relatives mutual support. Empirical part of this paper presents case studies of social-emotional conditions, creating the basics of small family companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baskiewicz N. (2013), Kobiety w zarządzaniu organizacjami, Studia Ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 161.
 2. Buss D.M. (2003), Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Ignatowski G. (2014), Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej [w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Część III, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 4. Kukowska K., Chrapek E. (2015), Relacje pracownicze w kontekście wybranych uwarunkowań ewolucyjnych i zaburzeń psychicznych [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak (red.), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 5. Leszczewska K. (2012), Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XIII, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 6. Lewenstein B. (2006), Społeczeństwo rodzin czy obywateli - kapitał społeczny Polaków okresu transformacji, "Societas/Communitas" t. 1, nr 1.
 7. Małyszek E. (2012), Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje i podejścia do jego rozwiązania [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 8. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 9. Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych. Nepotyzm a kapitał rodzinny, [w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Część III, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XV, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 10. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 11. Sułkowski Ł. (2012), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2 (85).
 12. Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.
 13. Wojciechowski Ł. (2008), Ewolucyjne widzenie altruizmu - od redukcjonizmu do... [w:] A. Szuster, D. Rutkowska (red.), O różnych obliczach altruizmu, Scholar, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu