BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadłowska-Wrzesińska Joanna (Politechnika Poznańska), Nejman Żaneta (Politechnika Poznańska)
Title
Organizacja bezpiecznej pracy jako pozapłacowy czynnik motywacji pracowniczej
Safety at Work - a Non-wage Factor Motivating Employees
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 399-414, rys., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Motywacje, Motywowanie pracowników, Zadowolenie z pracy, Zaangażowanie organizacyjne, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Motivation, Motivating employees, Job satisfaction, Organizational commitment, Health and safety at work
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie psychospołecznych aspektów bezpieczeństwa pracy, które traktować należy jako formę pobudzania motywacji pracowniczej. W artykule przedstawiono wyniki badania na temat pozapłacowych czynników motywacji w wybranej firmie produkcyjnej. Uzyskane rezultaty i wnioski zostały zaprezentowane na tle wyników ogólnokrajowych badań empirycznych z obszaru motywowania pracowników. (fragment tekstu)

It is not enough to ensure that workers receive appropriate wages. The attention should be also focused on the development and professional training. Employees have a need for acceptance and recognition. Hence, awards, diplomas and promotions are important. Words of praise, assigning more responsible tasks and increasing the work comfort are crucial signs that employees are unique and essential for the organisation. The aim of the paper is to present some aspects of psychosocial safety and recent results of empirical research in the area of employee motivation - with the emphasis on organization of safe work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bartkowiak G. (2006), Strategia personalna organizacji jako element kapitału społecznego a jej postrzeganie przez pracowników [w:] G. Bartkowiak, J. Paluchowski (red.), Przełożeni i podwładni w procesie pracy, Wydawnictwo MJP, Poznań.
 3. Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 4. Cox D., Hoover J. (2005), Kierowanie zespołem w nowoczesnej firmie, Studio Emka, Warszawa.
 5. Depta A., Wojtaszek H., Nejman Ż. (2015), Motywatory a jakość życia pracowników na tle zrównoważonego rozwoju, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 6. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Juchnowicz M. (2012), Zarządzanie przez zaangażowanie wyzwaniem współczesności [w:] P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Kompier M., Cooper C.L., Geurts S.A.E. (2000), A multiple case study approach to work stress prevention in Europe, "European Journal of Work and Organizational Psychology", nr 9.
 9. Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, wyd. 5, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 10. Kostera M. (1994), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 11. Kozioł L. (2002), Motywacja w pracy determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa-Kraków.
 12. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie - Teoria i praktyka, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 13. Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Tree Component Conceptualization on Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", nr 1/1.
 14. Reykowski J. (1998), Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa.
 15. Sadłowska-Wrzesińska J. (2014), Analysis of psychosocial risk in the context of the objectives of macroergonomics [w:] Advances in Social and Organizational Factors, Edited by Peter Vink, AHFE Conference.
 16. Sadłowska-Wrzesińska J., Mościcka-Teske A. (2014), Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 2), "Logistyka" 5/2014, CD nr 2, Poznań.
 17. Sajkiewicz A. (red.) (2004), Zasoby ludzkie w firmie, Organizacja, kierowanie, ekonomika, POLTEXT, Warszawa.
 18. Schermerhorn J. (2008), Zarządzanie, kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Spik A., Klincewicz K. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 20. Benefit Systems (2015), http://www.salesnews.pl/TematDnia,1149,75-proc-pracownikow-nie-ma-wplywu-na-otrzymywane-benefity-raport-Benefit-Systems-i-HRNews.aspx, dostęp: 12.02.2016.
 21. Bombiak E. (2007), http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr68_s65.pdf, dostęp: 8.02.2016.
 22. Dolot A. (2014), http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z71/Dolot%20Anna.pdf, dostęp: 9.02.2016.
 23. Kopertyńska M.W. (2007), https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/kopertynska_zzl_3-4_2007.pdf, dostęp: 12.02.2016.
 24. Moczydłowska J. (2007), httpstudia_wszop_edu_plobrazkidrukizeszyty2692a_zalaczniki%20(5), dostęp: 8.02.2016.
 25. Pulschr, http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/jak-motywowac-pracownikownajwazniejsze-sa-pensja-i-podwyzka,23025,1.html, dostęp: 11.02.2016.
 26. Rynek pracy (2013), http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/n.393/email.101941/wpis.1002, dostęp: 12.02.2016.
 27. Skowron Ł., Fojutowski Ł., Sak-Skowron M. (2011), https://www.researchgate.net/publication/259802651_BADANIE_POZIOMU_MOTYWACJI_I_SATYSFAKCJI_PRACOWNIKOW_Z_WYKORZYSTANIEM_MODELU_SCIEZKOWEGO, dostęp: 9.02.2016.
 28. Wziątek-Staśko A. (2014), www.yadda.icm.edu.pl/Wziatek%20ZNOiZ%2073_2014%20(5), dostęp: 8.02.2016.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu