BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na świecie
Qualifications of Internal Auditors Around the World
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 205-215, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Badanie audytorskie, Kwalifikacje zawodowe
Internal audit, Management control, Audit research, Professional skills
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie badań oceniających stan wykształcenia, kompetencji i umiejętności audytorów wewnętrznych na świecie. Metodologia badania - W przygotowaniu artykułu wykorzystano raporty opracowane na zlecenie Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Wynik - Popularyzacja wyników ankiety IIA uświadamia rolę audytu wewnętrznego na świecie. Oryginalność/wartość - Pytania zawarte w ankietach IIA mogą być wykorzystane do badań naukowych w poszczególnych krajach, w których audyt wewnętrzny jest uregulowany prawnie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present the research assessing the state of education, competence and skills of internal auditors around the world. Design/methodology/approach - In order to write the paper, report prepared on request of the Institute of Internal Auditors (IIA) were used. Findings - The popularisation of the results of the IIA research highlight the role of internal audit in the world. Originality/value - The question used in the IIA questionnaire research may be used for research purposes in these countries where internal audit is regulated by law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alkafaji, Y., Hussain, S., Khallaf, A., Meldalawieh, M.A. (2010). Characteristics of an Internal Audit Activity. Report I, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
  2. Bailey, J. (2010). Care Competencies for Today`s Internal Auditory. Report II, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
  3. Winiarska, K. (2017). Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu