BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziomek Joanna (Politechnika Poznańska), Tylżanowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce
Recruitment and Selection Processes at Innovative Enterprises in Poland
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 193-201, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rekrutacja pracowników, Innowacje, Selekcja personalna, Przedsiębiorstwo
Employee recruitment, Innovations, Personnel selection, Enterprises
Note
JEL Classification: M51, O30
streszcz., summ., rez.
Abstract
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące procesów rekrutacji i selekcji pracowników w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest zweryfikowanie przebiegu tych procesów w innowacyjnych podmiotach gospodarczych. Składa się on z dwóch części - teoretycznej i badawczej. W części teoretycznej opisano pojęcia związane z procesami rekrutacji oraz selekcją pracowników, a także wyszczególniono metody i narzędzia wykorzystywane w tych procesach. W części badawczej przedstawiono wyniki badań oraz wnioski z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie Polski, cechujących się wysokim poziomem innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

The article contains the issues relating to employees recruitment and selection processes at enterprises. The aim of this article is to review these processes at innovative enterprises. The article consists of two parts: theoretical and empirical. The theoretical part describes the concepts associated with the processes of recruitment and selection of employees as well as the methods and tools used in these processes. The empirical part presents the results and conclusions from interviews with representatives of the selected enterprises located in Poland and characterised by a high level of innovation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jamka B. (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Jasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 3. Kalinowski M. (2007), Rekrutacja kandydatów do pracy, (w:) Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (red.), Zarządzania zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa.
 4. Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 5. Kozłowski A.J. (2013), Rekrutacja pracowników, (w:) Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S. (red.), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 6. Ludwiczyński A. (2006), Analiza pracy i planowanie zatrudnienia, (w:) Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi - tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Pawlak Z. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 8. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 9. Pyrek R. (2004), Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5.
 10. Szałkowski A. (red.) (2006), Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Szkop K. (2012), Trafność metod doboru personelu wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, (w:) Grzegorczyk A. (red.), Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu